Амбасада

Амбасадор: Невена Јовановић
Адреса: Pitu Guli 8, СКОПЉЕ
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Телефон: + 3892 / 3129-298,
+ 3892 / 3131-299,
+ 3892 / 3128-422,
+ 3892 / 3129-305
Факс: + 3892 / 3129-427,
+ 3892 / 3131-428
Е-маил: srbamb@unet.com.mk
Интернет сајт: http://www.skopje.mfa.gov.rs

Конзулат

Немамо представништва у овој држави.

Почасни конзули

Битољ

Сиљан Мицевски

 

Почасни конзул Републике Србије
Адреса: Виенска 2/4, 7000 Битољ
Телефон: +389 47 242 222
Факс: +389 47 232 444
Мобилни телефон: + 389 70 207 000
Електронска адреса: siljan@gppelister.com.mk