Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту закона о учешећу цивила у мировним мисијама ван граница Републике Србије

„Министарство спољних послова Републике Србије позива све грађане и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о учешћу цивила у мировним мисијама ван граница Републике Србије, као и да дају своје предлоге и сугестије.

Текст Нацрта закона биће постављен на веб сајту Министарства спољних послова, www.mfa.rs и на порталу е-управе.

Јавна расправа спровешће се у периоду од 17. септембра до 7. октобра 2021. године.

Министарство позива представнике државних органа, органа аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе, представнике академских и научно-истраживачких институција, невладиних организација, стручне јавности, као и друга заинтересована лица да узму учешће у јавној расправи.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству искључиво на Oбрасцу који се може преузети на званичној интернет страници Министарства, на следећу e-mail адресу: aleksandar.vidojevic@mfa.rs, са назнаком: „Нацрт закона о учешћу цивила у мировним мисијама ван граница Републике Србије”.

По окончању јавне расправе, Министарство спољних послова ће сачинити и објавити Извештај о одржаној јавној расправи на својој интернет страници и порталу еУправе најкасније у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе.“