Ambasada

Ambasador: Nevena Jovanović
Adresa: Pitu Guli 8, SKOPLjE
SEVERNA MAKEDONIJA
Telefon: + 3892 / 3129-298,
+ 3892 / 3131-299,
+ 3892 / 3128-422,
+ 3892 / 3129-305
Faks: + 3892 / 3129-427,
+ 3892 / 3131-428
E-mail: srbamb@unet.com.mk
Internet sajt: http://www.skopje.mfa.gov.rs

Konzulat

Nemamo predstavništva u ovoj državi.

Počasni konzuli

Bitolj

Siljan Micevski

 

Počasni konzul Republike Srbije
Adresa: Vienska 2/4, 7000 Bitolj
Telefon: +389 47 242 222
Faks: +389 47 232 444
Mobilni telefon: + 389 70 207 000
Elektronska adresa: siljan@gppelister.com.mk