ВИЗНИ РЕЖИМ

Дипломатски и службени пасоши: Виза није потребна за боравак до 90 дана
Обични пасоши и друге путне исправе: Виза није потребна за боравак до 90 дана
Напомена: За носиоца путног листа у транзиту неопходна je виза

 

РЕЖИМ УЛАСКА ДРЖАВЉАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈE У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ COVID-19    

Држављани Републике Србије могу да уђу у Румунију, под условом да су у једној од следећих категорија: лица која су вакцинисана, а по истеку 10 дана од комплетне вакцинације; лица којима је потврђено присуство вируса COVID – 19 у претходних највише 180, а најмање 14 дана пре уласка на територију Румуније; деца узраста до 12 година (без обавезе прилагања негативног резултата PCR теста); деца узраста између 12 -16 година (уз обавезно прилагање негативног резултата PCR теста, не старијег од 72 сата); прекогранични радници; студенти; лица која на територији Румуније остају најдуже 72 сата (уколико приложе негативан резултат PCR теста); лица у транзиту, под условом да територију Румуније напусте у року од 24 сата.

 

УЛАЗАК И ИЗЛАЗАК ИЗ ЗЕМЉЕ    

Услов за улазак држављана Р. Србије у Румунију је да поседују путну исправу која је издата у последњих десет година и која мора да важи најмање три месеца након планираног датума за напуштање територије Румуније. Путници који не испуњавају ове критеријуме биће враћени са границе.
Носиоцима биометријских пасоша Р.Србије није потребна виза за боравак до 90 дана у периоду од шест месеци. Безвизни режим се не односи на носиоце путних исправа Р. Србије које је издало МУП РС - Координациона управа.
Ради добијања дугорочне визе за боравак на територији Румуније, страни држављани су у обавези су да поседују путну исправу која важи најмање три месеца након планираног датума напуштања територије Румуније, односно три месеца након истека дугорочне визе. Такође, у случају подношења захтева за добијање дугорочне визе, путна исправа мора обавезно да садржи најмање две празне странице.
Приликом уласка у Румунију потребно је, поред путне исправе, поседовати и:
•   потврду о здравственом осигурању;
•  повратну карту (авионску, возну, аутобуску) или ако се путује сопственим аутомобилом - саобраћајну и возачку дозвола и вињету, која се може купити на самом граничном прелазу или на бензинским пумпама;
• довољно финансијских средстава за планирано путовање, односно 50 евра по дану, али не мање од 500 евра за цео период (или сума еквивалентна конвертибилној валути). Прихватају се и кредите картице са изводом из банке не старијим од два дана од дана планираног путовања.
•  оверено позивно писмо лица која их позивају или ваучер хотела у коме је обезбеђен смештај током боравка у иностранству.
У Румунији се примењују специјалне инструкције за обављање царинске контроле, у складу са европским тековинама, ради спречавања и сузбијања утаје пореза и царине за одређене производе. Инструкције се односе на следећа добра (ограничење количина) које путници уносе на територију Румуније у личном пртљагу: дуванске производи, алкохолна пића, гориво, цвеће и декоративне биљке, сунцокретово уље, рафинисан шећер, брашно, мекиње, свеже воће и поврће. Према прописима, путници треба да пријаве добра која се налазе у њиховом пртљагу попуњавањем „Декларације о некомерцијалној роби". Примена нових прописа омогућиће румунским царинским органима да идентификују случајеве у којима путници стално уносе веће количине поменутих производа и пријављују да су за личне потребе, а после их продају на црном тржишту.

 

СОЦИЈАЛНИ СПОРАЗУМИ    

На снази Споразум о социјалноj сигурности између Р. Србије и Румуније којим су регулисана питања која се односе на остваривање права на социјалну и здравствену заштиту (питање здравственог, пензијског и инвалидског осигурања, осигурања за случај повреде на раду и професионалних болести, као и област породичних давања), чиме је обезбеђено да сва лица из наведеног споразума имају права и обавезе на основу правних прописа држава уговорница, под истим условима као и држављани друге државе уговорнице.

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
    
ЗДРАВСТВЕНА СИТУАЦИЈА –
Држављани Р. Србије морају поседовати потврду о здравственом осигурању за време боравка у Румунији.
Актуелне информације о здравственој ситуацији у Румунији могу се пронаћи на сајту Светске здравствене организације: https://www.who.int

БЕЗБЕДНОСНА СИТУАЦИЈА – У Румунији не постоје озбиљне претње по безбедност. Постоји ризик од џепарења, те се препоручује да се лична документа и веће своте новца не носе током туристичких обилазака. Препоручује се да се поседује фотокопија путне исправе и других докумената.

ТРАНСПОРТ – Између Београда и Букурешта постоји директна авионска линија, на којој се летови одвијају два пута дневно сваког дана. Путнике на овој релацији превози румунска национална авио-компанија „ТАРОМ" и српска авио-компанија „Air Serbia".
Вожња на румунским путевима подразумева обавезну куповину вињете (може се купити на пунктовима који се налазе на граничним прелазима или на бензинским пумпама).
За улазак у Румунију није потребан зелени картон, нити међународна возачка дозвола.        
Признаје се возачка дозвола Републике Србије на новом обрасцу. Држављани Р. Србије који имају регулисан боравак у Румунији, могу да изврше замену српске возачке дозволе за возачку дозволу Румуније, за све категорије управљања возилом, без обавезе полагања возачког испита.

ОСТАЛО – Румунска новчана валута је леј (RON). Замена конвертибилне стране валуте се врши у банкама и у овлашћеним мењачницама и не наплаћује се провизија. Могуће је  вршити плаћање роба и услуга картицама, као и подићи новац са банкомата.
Новчане казне се могу платити искључиво у лејима.
Јединствени број телефона  за хитне случајеве (хитна помоћ, полиција, ватрогасци) јесте: 112

Контакти:
    
Приликом боравка у Р. Румунији, за конзуларну помоћ и заштиту можете се обратити:
•    Амбасади Републике Србије у Букурешту (адреса: Calea Dorobantilor nr. 34, sector 1, Bucuresti), путем следећег контакт телефона: 021/211.9871 и електронске адресе:  srb.emb.romania@mfa.rs
•    Генералном конзулату Републике Србије у Темишвару (адреса: str. Remus 4, Timisoara), путем контакт телефона: 0256/490.334 и електронске адресе:  gktemisvar@gmail.com