VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana*
Napomena:

*Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava.

Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19    

Za ulazak u Rumuniju nije potreban digitalni sertifikat o vakcinaciji protiv virusa COVID-19, ni PSR test, niti potvrda o preležanoj bolesti. Takođe ranije obavezan PLF formular više nije potrebno popunjavati.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE    

Uslov za ulazak državljana R. Srbije u Rumuniju je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije Rumunije. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice.
Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R. Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava.
Radi dobijanja dugoročne vize za boravak na teritoriji Rumunije, strani državljani su u obavezi su da poseduju putnu ispravu koja važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma napuštanja teritorije Rumunije, odnosno tri meseca nakon isteka dugoročne vize. Takođe, u slučaju podnošenja zahteva za dobijanje dugoročne vize, putna isprava mora obavezno da sadrži najmanje dve prazne stranice.
Prilikom ulaska u Rumuniju potrebno je, pored putne isprave, posedovati i:
•   potvrdu o zdravstvenom osiguranju;
•  povratnu kartu (avionsku, voznu, autobusku) ili ako se putuje sopstvenim automobilom - saobraćajnu i vozačku dozvola i vinjetu, koja se može kupiti na samom graničnom prelazu ili benzinskim pumpama ili on line (https://www.e-rovinieta.ro/sr/e-rovinieta);
• dovoljno finansijskih sredstava za planirano putovanje, odnosno 50 evra po danu, ali ne manje od 500 evra za ceo period (ili suma ekvivalentna konvertibilnoj valuti). Prihvataju se i kredite kartice sa izvodom iz banke ne starijim od dva dana od dana planiranog putovanja.
•  overeno pozivno pismo lica koja ih pozivaju ili vaučer hotela u kome je obezbeđen smeštaj tokom boravka u inostranstvu.
U Rumuniji se primenjuju specijalne instrukcije za obavljanje carinske kontrole, u skladu sa evropskim tekovinama, radi sprečavanja i suzbijanja utaje poreza i carine za određene proizvode. Instrukcije se odnose na sledeća dobra (ograničenje količina) koje putnici unose na teritoriju Rumunije u ličnom prtljagu: duvanske proizvodi, alkoholna pića, gorivo, cveće i dekorativne biljke, suncokretovo ulje, rafinisan šećer, brašno, mekinje, sveže voće i povrće. Prema propisima, putnici treba da prijave dobra koja se nalaze u njihovom prtljagu popunjavanjem „Deklaracije o nekomercijalnoj robi". Primena novih propisa omogućiće rumunskim carinskim organima da identifikuju slučajeve u kojima putnici stalno unose veće količine pomenutih proizvoda i prijavljuju da su za lične potrebe, a posle ih prodaju na crnom tržištu.

 

SOCIJALNI SPORAZUMI    

Na snazi Sporazum o socijalnoj sigurnosti između R. Srbije i Rumunije kojim su regulisana pitanja koja se odnose na ostvarivanje prava na socijalnu i zdravstvenu zaštitu (pitanje zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja, osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalnih bolesti, kao i oblast porodičnih davanja), čime je obezbeđeno da sva lica iz navedenog sporazuma imaju prava i obaveze na osnovu pravnih propisa država ugovornica, pod istim uslovima kao i državljani druge države ugovornice.

KORISNE INFORMACIJE:
    
ZDRAVSTVENA SITUACIJA –
Državljani R. Srbije moraju posedovati potvrdu o zdravstvenom osiguranju za vreme boravka u Rumuniji, odnosno polisu privatnog putnog osiguranja.
Aktuelne informacije o zdravstvenoj situaciji u Rumuniji mogu se pronaći na sajtu Svetske zdravstvene organizacije: https://www.who.int

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – U Rumuniji ne postoje ozbiljne pretnje po bezbednost. Postoji rizik od džeparenja, te se preporučuje da se lična dokumenta i veće svote novca ne nose tokom turističkih obilazaka. Preporučuje se da se poseduje fotokopija putne isprave i drugih dokumenata.

TRANSPORT –

 

TRANSPORT – Između Beograda i Bukurešta postoji direktna avionska linija, na kojoj se letovi odvijaju svaki dan osim utorka i subote. Putnike na ovoj relaciji prevozi srpska avio-kompanija „Air Serbia" i rumunska nacionalna avio-kompanija „TAROM". 
Vožnja na rumunskim putevima podrazumeva obaveznu kupovinu vinjete (može se kupiti na punktovima koji se nalaze na graničnim prelazima, na benzinskim pumpama ili on line putem sledećeg sajta (https://www.e-rovinieta.ro/sr/e-rovinieta).
Za ulazak u Rumuniju nije potreban zeleni karton, niti međunarodna vozačka dozvola.        
Priznaje se vozačka dozvola Republike Srbije na novom obrascu (osim probnih vozačkih dozvola). Državljani R. Srbije koji imaju regulisan boravak u Rumuniji, mogu da izvrše zamenu srpske vozačke dozvole za vozačku dozvolu Rumunije, za sve kategorije upravljanja vozilom, bez obaveze polaganja vozačkog ispita.

U slučaju da zbog saobraćajnog prekršaja bude izrečena mera zabrane upravljanja motornim vozilom na teritoriji Rumunije uz oduzimanje vozačke dozvole, ista se uz plaćanje novčane kazne, izjavu stranke kod notara i zahteva odgovarajućoj županijskoj policiji može vratiti pre isteka zabrane upravljanja vozilom u Rumuniji.  U suprotnom, oduzetu vozačku dozvolu rumunski organi nakon isteka mere zabrane dostavljaju Ambasadi RS u Bukureštu, koja dalje istu vraća policijskoj upravi/stanici u Srbiji koja je vozačku dozvolu izdala.

OSTALO – Rumunska novčana valuta je lej (RON). Zamena konvertibilne strane valute se vrši u bankama i u ovlašćenim menjačnicama i ne naplaćuje se provizija. Moguće je  vršiti plaćanje roba i usluga karticama, kao i podići novac sa bankomata.
Novčane kazne se mogu platiti isključivo u lejima.
Jedinstveni broj telefona  za hitne slučajeve (hitna pomoć, policija, vatrogasci) jeste: 112

Kontakti:
    
Prilikom boravka u R. Rumuniji, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti:

  • Ambasadi Republike Srbije u Bukureštu (adresa: Calea Dorobantilor nr. 34, sector 1, Bucuresti), putem sledećeg kontakt telefona: 021/211.9871 i elektronske adrese:  srb.emb.romania@mfa.rs
  • Generalnom konzulatu Republike Srbije u Temišvaru (adresa: str. Remus 4, Timisoara), putem kontakt telefona: 0256/490.334 i elektronske adrese: srb.cons.timisoara@mfa.rs