Група за стратешко планирање спољно политичког наступа

 

Група за стратешко планирање спољно-политичког наступа обавља послове који се односе на:

  • планирање и координацију активности ДКП према држави пријема и међународним организцијама при којима су акредитовани, на плану очувања териоријалног интегритета и суверетинитета Републике Србије
  • координацију актовности ради истицања историјског доприноса Републике Србије у победи савезника у протеклом ратовима
  • оспоравање историјског ревизионизма
  • спречавање присвајања српског идентитета
  • сарађује са надлежним државним органима, релевантним иституцијама и истакнутим појединицима у Србији и свету 
  • и обавља друге послове из делокруга Групе