Ministar Marko Đurić

Dosadašnji ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama gde je osnažio srpsko diplomatsko prisustvo, infrastrukturne uslove diplomatske misije, sistematski organizovao srpsku dijasporu, inicirao osnivanje Američko-srpskog poslovnog saveta i višestruko uvećao broj članova srpskog kokusa u Kongresu SAD.

Istovremeno ambasador na nerezidencijalnoj osnovi u Surinamu, Antigvi i Barbudi, Kolumbiji i Federaciji Sv. Kitsa i Nevisa, stalni posmatrač pri Organizaciji američkih država, posmatrač pri Asocijaciji država Kariba i opunomoćeni predstavnik Srbije pri Karipskoj zajednici.

Prethodno, kao najmlađi savetnik predsednika Srbije rukovodio spoljnopolitičkim timom u Predsedništvu i realizovao političku, diplomatsku i protokolarnu pripremu susreta predsednika sa 49 šefova država i vlada. Učestvovao u sprovođenju i kreiranju spoljnopolitičke agende Srbije i u predstavljanju Srbije na više zasedanja Ujedinjenih Nacija, Afričke unije, koordinaciji srpskog predsedavanja Procesom za saradnju u Jugoistočnoj Evropi.

Šef pregovaračkog tima Srbije za Poglavlje 35 u procesu pristupnih pregovora Srbije i EU. Više desetina puta delegat na sednicama Saveta bezbednosti i Generalne skupštine UN.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju od 2014. do 2020. godine. Rukovodio kreiranjem i sprovođenjem državne politike Republike Srbije u najsloženijim političkim i bezbednosnim uslovima na području AP Kosovo i Metohija.

Predvodio tim koji je izgradio i kapitalno rekonstruisao 2470 kuća i stanova za Srbe i druge građane Srbije na KiM - interno raseljene, povratnike i socijalno ugrožene , i u potpunosti ili delimično rekonstruisao 45 crkava, manastira i drugih sakralnih objekata Srpske pravoslavne crkve. Inicirao i sproveo niz kapitalnih projekata od značaja za interese Srbije na KiM, poput u svetu jednistvenog povratničkog naselja „Sunčana dolina“, Turističko-zdravstvenog kompleksa „Rajska Banja“ u Banjskoj, novog porodilišta u Pasjanu, više novih domova zdravlja, vrtića, škola.

Kao šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini od 2012. do 2020. godine predvodio delegacije Srbije na ukupno 221 rundi briselskih pregovora.

Predsedavao Odborom za sprovođenje Prvog sporazuma o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine u kom je kreirao i definisao pojam i koncept Zajednice srpskih opština.

Jedan od osnivača Srpske napredne stranke, aktuelni potpredsednik Glavnog odbora stranke (u trećem mandatu).

Istrčao Berlinski maraton 2019. godine.

Osmislio i kodizajnirao amblem koji je danas u Srbiji opšteprihvaćeno obeležje Dana primirja u Prvom svetskom ratu - Natalijina ramonda.

Diplomirani pravnik, tečno govori engleski i hebrejski jezik, služi se francuskim i ruskim jezikom.

Oženjen, otac tri ćerke.

 

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Spoljni poslovi i diplomatija

2020-2024. izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama

Uz podršku predsednika Republike i Vlade, postavio osnove za novi stepen bilateralnih odnosa Srbije i SAD, i obnovio srpsko diplomatsko prisustvo u SAD, uključujući infrastrukturne uslove za obavljanje diplomatske misije. Postao prvi srpski ambasador na nerezidencijalnoj osnovi u Kolumbiji i, po prvi put, u Surinamu, Antigvi i Barbudi i Federaciji Sv. Kitsa i Nevisa. Obavljao dužnost posmatrača pri Asocijaciji država Kariba, stalnog posmatrača pri Organizaciji američkih država, i opunomoćenog predstavnika Republike Srbije pri Karipskoj zajednici i zajedničkom tržištu. Inicirao osnivanje Američko-srpskog poslovnog saveta, i bio član upravnog odbora Izvršnog saveta za diplomatiju u Vašingtonu. Višestruko uvećao broj članova srpskog Kokusa u Kongresu SAD. Prvi put u istoriji diplomatskog prisustva Srbije u SAD organizovao okupljanje srpske dijaspore kreiranjem strateške platforme „Jačanje veza“ sa ciljem obnavljanja veze srpskog naroda u rasejanju sa maticom i njegovog kontinuiranog okupljanja i angažovanja radi promocije i zastupanja interesa srpske države i naroda u SAD.

2012-2014. savetnik predsednika Republike Srbije za spoljne poslove

Kao do sada najmlađi savetnik predsednika Republike rukovodio spoljnopolitičkim timom u Predsedništvu. Tokom trajanja mandata sa uspehom realizovao političku, diplomatsku i protokolarnu pripremu susreta predsednika Republike sa 49 šefova država i vlada. U tesnoj saradnji sa predsednikom Republike i ministrom spoljnih poslova tokom tri godine učestvovao u sprovođenju i kreiranju kratkoročne, srednjoročne i dugoročne spoljnopolitičke agende Srbije. U ime i za račun predsednika Republike svakodnevno ostvarivao susrete, komunikaciju i saradnju na rešavanju bilateralnih i multilateralnih pitanja sa diplomatskim predstavnicima svih država i međunarodnih organizacija akreditovanih u Beogradu. Održavao svakodnevne lične kontakte i saradnju sa savetnicima i najbližim saradnicima šefova država i vlada širom sveta u pitanjima od značaja za srpsku stranu. Učestvovao u predstavljanju Republike Srbije na više zasedanja Generalne skupštine UN, sednicama Saveta bezbednosti UN, Afričke unije, koordinaciji srpskog predsedavanja Procesom za saradnju u Jugoistočnoj Evropi, Brdo-Brioni procesa, otvaranju pregovora između Srbije i EU i većeg broja drugih regionalnih organizacija i inicijativa. Koautor i autor teza za izlaganje visokih predstavnika Srbije na većem broju značajnih međunarodnih skupova.

Šef pregovaračkog tima Srbije za Poglavlje 35 u procesu pristupnih pregovora Srbije i EU.

Više desetina puta delegat na sednicama Saveta bezbednosti i Generalne skupštine UN.

Osmislio i kodizajnirao amblem koji je danas u Srbiji opšteprihvaćeno obeležje Dana primirja u Prvom svetskom ratu - Natalijina ramonda.

Kosovo i Metohija

2014-2020. direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

Najduže od uspostvaljnja Kancelarije, rukovodio organom čija je nadležnost da kreira i sprovodi državnu politiku i stara se o obavljanju svih poslova Republike Srbije u najsloženijim političkim i bezbednosnim uslovima na području AP Kosovo i Metohija. Rukovodio timom koji je izgradio i kapitalno rekonstruisao 2470 kuća i stanova za Srbe i druge građane Srbije na KiM - interno raseljene, povratnike i socijalno ugrožene i koji je u saradnji sa Eparhijom raško-prizrenskom u potpunosti ili delimično rekonstruisao 45 crkava, manastira i drugih sakralnih objekata Srpske pravoslavne crkve, za šta je u ime Kancelarije za KiM od njegove svetosti patrijarha Irineja primio Orden kralja Milutina, jedno od najviših crkvenih odlikovanja. Inicirao i sproveo niz kapitalnih projekata od značaja za interese Srbije na KiM, poput u svetu jednistvenog povratničkog naselja „Sunčana dolina“, Turističko-zdravstvenog kompleksa „Rajska Banja“ u Banjskoj, novog porodilišta u Pasjanu, više novih domova zdravlja, vrtića, škola. Tokom trajanja mandata boravio na KiM više od 150 puta radi razgovora sa građanima, rešavanja problema i dostavljanja humanitarne i drugih vidova pomoći u ime Republike Srbije. Protivpravno brutalno hapšen i prebijan tokom izvršenja zadataka od strane specijalnih snaga lojalnih Prištini. Šef radne grupe Vlade Srbije za unutrašnji dijalog o rešavanju pitanja KiM u okviru čega predsedavao na više od 40 okruglih stolova o ovoj temi, na kojima su učešće uzeli najeminentniji domaći stručnjaci iz različitih oblasti, kao i predstavnici esnafa i društvenih grupa. U septembru 2020. bio član državne delegacije Srbije na pregovorima Beograda i Prištine u Vašingtonu. Učestvovao u sastancima na vrhu i predstavljanju državne pozicije Srbije po pitanju KiM sa rukovodstvima NR Kine, Ruske Federacije, Nemačke, Francuske, itd. Zajedno sa predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem prisustvovao prvom bilateralnom susretu lidera Srbije i SAD u Beloj kući posle dve decenije.

2012-2020. Šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini

Predvodio delegacije Srbije na ukupno 221 rundi briselskih pregovora sa predstavnicima PIS u Prištini, uz učešće EU i drugih aktera. Aktivni učesnik i odgovoran za političku i tehničku pripremu gotovo svih sastanaka i pregovora vezanih za ovu temu na visokom nivou u navedenom periodu.

Šef Odbora za sprovođenje Prvog sporazuma o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine.

Kao deo tima Predsednika i Vlade Srbije, autor pojma i koncepta Zajednice srpskih opština koji je postao sastavni deo Prvog sporazuma.

Političi angažman – Srpska napredna stranka

2008. godine među osnivačima Srpske napredne stranke;

Prijem građana u prvim prostorijama stranke u Čika Ljubinoj ulici u Beogradu, politički aktivizam (učešće u akcijama, štandovima, lepljenju stranačkih plakata). Kao apsolvent Pravnog fakulteta u Beogradu, zajedno sa Nikolom Selakovićem, autor Pravno-političke analize nacrta Statuta AP Vojvodine. Član Pravnog saveta SNS, Član Saveta za međunarodnu saradnju;

2009-2012. o držao više od 100 redovnih nedeljnih konferencija za medije Srpske napredne stranke, koje pripremao u saradnji sa zamenikom predsednika stranke, učestvovao u javnim debatama, emisijama, tribinama, potpuno posvećen stranačkom radu;

2009. član Glavnog odbora SNS;

2012. član Predsedništva SNS;

2016. do danas potpredsednik Glavnog odbora SNS;

Koautor „Bele knjige“ programskih principa SNS iz 2011. godine. U okviru međunarodne stranačke saradnje zadužen za saradnju sa političkim partijama na vanevropskom području, u okviru čega predvodio partijske delegacije Srbije na velikom broju međunarodnih stranačkih foruma;

2019. šef delegacije vladajućih partija Jugoistočne Evrope na samitu „Pojas–put“ u NR Kini;

2014-2020. šef izbornog tima SNS i kao direktor Kancelarije za KiM koordinator podrške Srpskoj listi na KiM u deset izbornih ciklusa.

Ostalo profesionalno iskustvo

2011. saradnik na Institutu za političke studije u Beogradu.

2000-2001. autor i voditelj omladinskog političkog magazina „Na kanabetu“ - Radio Beograd 202.

rad u pres službi Pokreta Otpor – prodemokratski politički aktivizam.

PRIZNANjA I NAGRADE

Noislac Ordena Njegoša III stepena – Republika Srpska

Nosilac Ordena Nikole Tesla – Teslina naučna fondacija

Nosilac Ordena kralja Milutina – Srpska pravoslavna crkva

Nosilac priznanja za najboljeg mladog političara regiona za 2016. godinu – Evropski pokret u Bosni i Hercegovini.

OBRAZOVANjE

Diplomirani pravnik

Završio Osnovnu školu „Vladislav Ribnikar“ i Prvu beogradsku gimnaziju. Studirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a studije prava završio na Pravnom fakultetu za pravosuđe i privredu u Novom Sadu. Na fakultetu organizovao i vodio javne panel-diskusije: „Kosovo i Metohija kao globalni problem“, koja je okupila profesore i studente iz više od 40 zemalja (2007), „Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU - pravne dileme“, u kojoj su učestvovali brojni profesori, eksperti i donosioci odluka, uključujući ministre u vladi i tadašnjeg premijera (2008) i druge javne diskusije. Učesnik i osvajač nagrada na tradicionalnom debatnom takmičenju u organizaciji Pravnog fakulteta. Zauzeo prvo mesto u timu Pravnog fakulteta kao „Zastupnik države pred Međunarodnim sudom pravde“ u poznatom Međunarodnom takmičenju „Filip C. Džesap“ - simulaciji rada međunarodnog suda 2006. godine.

Tečno govori engleski i hebrejski jezik. Služi se francuskim i ruskim jezikom.

OSTALO

Rođen 25. juna 1983. u Beogradu. Oženjen Andrijanom Đurić i otac tri ćerke – Jovane, Milice i Đurđe.

U slobodno vreme voli da trči. Istrčao je mnoštvo trka među kojima su: Berlinski maraton, „20 km. Brisela“, Vojna trka na 10 milja u SAD, itd.