Odeljenje za OEBS i SE

Odeljenje za OEBS i SE obavlja poslove koji se odnose na:

  1. evropsku bezbednost i saradnju;
  2. aktivnosti Republike Srbije u OEBS;
  3. politiku Saveta Evrope i svih posebnih tela;
  4. aktivnosti Republike Srbije u Savetu Evrope;
  5. sprovođenje potvrđenih konvencija Saveta Evrope u Republici Srbiji;
  6. druge poslove iz oblasti multilateralne saradnje u vezi sa OEBS i Savet Evrope.