Odeljenje za NATO i PzM

Odeljenje za NATO i PzM obavlja poslove koji se odnose na:

  1. političke aktivnosti i integracione procese u okviru NATO i PzM, pre svega u regionu Jugoistočne Evrope;
  2. ostvarenje Akcionog plana Republike Srbije za saradnju sa NATO kroz PzM;
  3. druge poslove u vezi sa NATO i PzM.