Odeljenje za informatiku i telekomunikacije

Odeljenje za informatiku i telekomunikacije obavlja poslove koji se odnose na:

 • organizaciju, održavanje, unapređenje i zaštitu sistema informatičkih i telekomunikacionih veza unutrašnjih jedinica Ministarstva sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije, kao i vezu Ministarstva sa drugim informacionim sistemima;
 • specifične poslovne softvere koji podržavaju poslovne procese u Ministarstvu (konzularno poslovanje, razmena i arhiviranje dokumenata, finansijsko poslovanje, kadrovsko poslovanje i slično);
 • operativne poslove zaštite, razmene i distribucije informacija;
 • poslove tehničke zaštite;
 • druge poslove iz delokruga Odeljenja.

U Odeljenju za informatiku i telekomunikacije obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odsek za prenos informacija i telefoniju - obavlja poslove koji se odnose na razmenu i distribuciju kriptozaštićenih informacija, usluge fiksne i mobilne telefonije u Ministarstvu i diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije kao i druge poslove iz delokruga Odseka

 2. Odsek za zaštitu informacija - obavlja poslove koji se odnose na kriptozaštitu informacija koje se razmenjuju između Ministarstva i diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije, kao i druge poslove iz delokruga Odseka.

 3. Odsek za administraciju, podršku korisnicima i poslovne aplikacije:

  1. održavanje i unapređivanje korisničkog hardvera i softvera u okviru informacionih i komunikacionih sistema Ministarstva i diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije;

  2. tehničku podršku korisnicima;

  3. obuku korisnika informacionih i komunikacionih sistema;

  4. razvoj, održavanje, podršku i obuku korisnika za poslovne softverske aplikacije Ministarstva i diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije;

  5. druge poslove iz delokruga Odseka.

 4. Odsek za informaciono-komunikacione sisteme - obavlja poslove koji se odnose na održavanje i razvoja svih informacionih i komunikacionih sistema Ministarstva i diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije, kao i druge poslove iz delokruga Odseka

 5. Odsek za bezbednost informaciono-komunikacionih sistema - obavlja poslove koji se odnose na bezbednost i zaštitu svih informacionih i komunikacionih sistema Ministarstva i diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije, kao i druge poslove iz delokruga Grupe.