Državni sekretar ambasador Goran Aleksić

Ambasador Goran Aleksić

Rođen je 7. septembra 1960. godine u Rimu, Republika Italija.

Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Kijevskog politehničkog instituta i diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završio i poslediplomske specijalističke studije iz oblasti međunarodnog privrednog prava, a nakon toga magistrirao. Usavršavao se na Diplomatskoj akademiji u Beču i na Poslovnoj školi Univerziteta Harvard u Bostonu.

U diplomatsku službu SFRJ stupio je 1991. godine. Do 1998. godine, prošao je zvanja trećeg, drugog i prvog sekretara u Ministarstvu spoljnih poslova Jugoslavije SFRJ i SRJ. Od 1998. do 2002. godine, bio je prvi sekretar a potom i otpravnik poslova u Ambasadi SR Jugoslavije u Grčkoj. Po povratku u Ministarstvo spoljnih poslova, obavljao je dužnost zamenika načelnika Odeljenja za ekonomsku multilateralnu saradnju, a 2003. godine postaje šef Diplomatskog protokola.

Od 2004. do 2009. godine je bio izvanredni i opunomoćeni ambasador Srbije i Crne Gore i, kasnije, Republike Srbije u Ukrajini, kao i na nerezidentnoj osnovi u Republici Moldaviji.

Po povratku u Ministarstvo spoljnih poslova preuzima dužnost načelnika Odeljenja za Rusiju i Evroaziju, na kojoj ostaje do 2011. godine. U 2011. i 2012. godini je rukovodio Odeljenjem za Evropu, da bi 2012. godine bio postavljen za pomoćnika ministra spoljnih poslova za bilateralnu saradnju. U 2014. i 2015. godini je bio ambasador u Ministarstvu spoljnih poslova, nakon čega ponovo preuzima dužnost pomoćnika ministra spoljnih poslova za bilateralnu saradnju.

Dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Italiji obavljao je od oktobra 2017. do februara 2023. godine. Istovremeno, bio je nerezidentni ambasador Republike Srbije u Republici Malti, kao i u Republici San Marino. Uporedo sa ovim dužnostima, bio je stalni predstavnik Republike Srbije pri agencijama Ujedinjenih nacija sa sedištem u Rimu (Organizacija UN za hranu i poljoprivredu i Svetski program za hranu).

Govori engleski, ruski i italijanski jezik.

Oženjen je Svetlanom.