Pomoćnici ministra

V.d. pomoćnika ministra za bilateralnu saradnju
ambasador Tamara Rastovac Siamašvili

Rođena je 1973. godine u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Međunarodno pravo. 

Od 1998. godine je zaposlena u Ministarstvu spoljnih poslova, gde je 1999. kao pripravnik završila Diplomatsku akademiju, a potom u rangu atašea bila angažovana u Direkciji za multilateralne poslove do 2001. godine. 

U periodu od februara do aprila 2001. bila je angažovana u Kancelariji pravnog savetnika Organizacije za zabranu hemijskog oružja u Hagu.

U periodu 2001-2005. službovala je u Stalnoj misiji SRJ/SCG pri UN u Njujorku kao treći sekretar.

Od 2006. do 2007. bila je v.d. šefa Odeljenja za saradnju sa UNMIK u okviru Sektora za multilateralnu saradnju, u rangu prvog sekretara.

Od 2007. do 2009. službovala je u Stalnoj misiji Republike Srbije pri Savetu Evrope u Strazburu u rangu prvog sekretara/savetnika, a potom do 2012. u Stalnoj misiji R. Srbije pri Evropskoj uniji u Briselu.

Od 2012. do 2013. bila je angažovana u Sektoru za bilateralnu saradnju MSP u rangu savetnika/prvog savetnika, da bi od septembra 2013. do septembra 2014. bila načelnik Odeljenja za OEBS i Savet Evrope. 

Od septembra 2014. do decembra 2015. obavljala je dužnost zamenika šefa Radne grupe za predsedavanje Republike Srbije OEBS, nakon čega je do juna 2017. ponovo bila na čelu Odeljenja za OEBS i Savet Evrope.

U periodu od juna 2017. do marta 2019. bila je zamenik pomoćnika ministra za bilateralnu saradnju.

U martu 2019. je imenovana za stalnog predstavnika (ambasadora) Republike Srbije pri Unesku, gde je u novembru 2021. izabrana i za predsedavajućeg Izvršnom savetu Uneska, dvogodišnju dužnost koju je veoma uspešno obavljala do novembra 2023. godine.

U februaru 2024. imenovana je za v.d. pomoćnika ministra za bilateralnu saradnju.

Udata, dvoje dece.

V.d. pomoćnika ministra za Evropsku uniju
ambasador Miloš Todorović

ambasador Miloš Todorović

Rođen je u Beogradu 1969. godine. Pohađao Zemunsku a potom i Prvu ekonomsku gimnaziju. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Stupio je u diplomatsku službu Savezne Republike Jugoslavije 1996. godine, kao pripravnik u Odeljenju za Evropu.

Od 1998. do 2003. godine radi kao ataše i šef Konzularnog odeljenja u Ambasadi SRJ u Kopenhagenu. Po povratku u zemlju vraća se u Odeljenje za Evropu gde kao drugi sekretar radi do 2005. godine.

Odlazi u Misiju Srbije i Crne Gore pri EU u Briselu 2005. godine u rangu prvog sekretara gde prvenstveno radi na pitanju liberalizacije viznog režima sa EU. 2008. godine biva unapređen u savetnika.

Po povratku u zemlju 2009. godine postavljen je za načelnika Odeljenja za sektorske politike u Sektoru za Evropsku uniju u zvanju prvog savetnika.

Krajem 2012. i početkom 2013. godine bio je zadužen za odnose sa javnošću u Kabinetu ministra spoljnih poslova. 

U aprilu 2013. godine unapređen je u rang ambasadora i upućen kao privremeni otpravnik poslova u Misiju Republike Srbije pri EU u Briselu. Tamo ostaje do 2022. godine u svojstvu zamenika šefa Misije.

Po povratku u zemlju postavljen je za zamenika a potom, u novembru 2022. godine i za v.d. pomoćnika ministra spoljnih poslova za Evropsku uniju.

Oženjen, ima sina i ćerku.

Govori engleski jezik.

V.d. pomoćnika ministra za bezbednosnu politiku
Igor Kuželka

Rođen je 4. februara 1972. godine u Vršcu.

Osnovnu školu pohađao je delom u Postojni (Republika Slovenija), a zatim u Karlovcu (Republika Hrvatska), gde je završio Gimnaziju.

Nakon odsluženja vojnog roka upisuje Ekonomski fakultet u Beogradu, na kojem diplomira (smer marketing) 1997. godine. Naredne dve godine radi u privatnom sektoru kao agent međunarodne špedicije.

U Ministarstvu spoljnih poslova zasniva radni odnos marta 2000. godine kao pripravnik.

Nakon završetka Diplomatske akademije, maja 2001. godine, stiče zvanje atašea i radi u Odeljenju za multilateralnu ekonomsku saradnju (portfolio regionalne inicijative CEI, SECI) u Sektoru za multilateralu.

Od novembra 2001. do marta 2006. godine radi kao treći i drugi sekretar u Ambasadi Savezne Republike Jugoslavije (Državne zajednice Srbija i Crna Gora) u Briselu, Kraljevina Belgija (portfolio politički bilateralni odnosi, pregovori o članstvu u EUROCONTROL i drugo).

Od marta do septembra 2006. godine radi kao prvi sekretar u Odeljenju za Evropu (portfolio centralno-evropske zemlje), a zatim do septembra 2008. godine kao koordinator poslova u Sektoru za bilateralnu saradnju u zvanju savetnika, koje stiče nakon položenog savetničkog ispita u oktobru 2007. godine.

Naredne četiri godine, do septembra 2012. godine, radi kao prvi savetnik u Misiji Republike Srbije pri Evropskoj uniji u Briselu (politički poslovi – Savet EU, Evropska komisija, države članice, praćenje rada PSC, COWEB, Tehnički dijalog i drugo).

Po povratku u zemlju, od septembra 2012. godine, radi kao koordinator poslova u kabinetu Državnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova, u zvanju ministra-savetnika, stečenog 2013. godine.

U Sektoru za bezbednosnu politiku od maja 2015. godine obavlja dužnost načelnika Odeljenja za Zajedničku bezbednosnu i odbrambenu politiku, bezbednosne izazove, a u određenom periodu i za kontrolu naoružanja.

Za v.d. pomoćnika ministra spoljnih poslova za bezbednosnu politiku postavljen je 5. oktobra 2023. godine.

Govori engleski i francuski jezik.

Oženjen je Ljubicom, sa kojom ima ćerku Mašu i sina Uroša.

V.d. pomoćnika ministra za konzularne poslove Nataša Rašević

Rođena je 1969. godine u Loznici, gde je završila Gimnaziju „Vuk Karadžić“. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 1991. do 1993. godine radila je u privatnom sektoru. Godine 1998. je, kao pripravnik, primljena na rad u Savezno ministarstvo za rad, zdravstvo, boračka i socijalna pitanja Savezne Republike Jugoslavije gde je radila do 2002. godine.

U februaru 2002. godine je primljena na rad u Savezno ministarstvo inostranih poslova Državne zajednice Srbije i Crne Gore, gde je u Direkciji za međunarodnu, kulturnu, prosvetnu, naučnu i sportsku saradnju radila u zvanju prvog sekretara do 2003. godine.

U periodu od 2003. do 2007. godine službovala je u Generalnom konzulatu Državne zajednice Srbije i Crne Gore u Cirihu, kao vicekonzul. Nakon povratka iz Ciriha krajem 2007. godine do 2009. godine radila je u Direkciji za Evropu u zvanju savetnika.

U periodu od 2009. do 2013. godine je bila konzul u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Minhenu, a nakon povratka, kraći period je bila na radnom mestu u Odeljenju za međunarodno-pravne poslove. U periodu od 2014. do 2017. godine je obavljala poslove načelnika Odeljenja za personalne i pravne poslove u zvanju ministra savetnika.

Funkciju generalnog konzula Republike Srbije u Hamburgu u SR Nemačkoj je obavljala od 2017. godine do 2023. godine. Po povratku iz Hamburga septembra 2023. godine raspoređena je na radno mesto zamenika pomoćnika ministra za konzularne poslove.

U februaru 2024. godine je postavljena na funkciju v.d. pomoćnika ministra spoljnih poslova za konzularne poslove.

Govori engleski, nemački i ruski jezik.

V.d. pomoćnika ministra za ekonomsku diplomatiju ambasador Jagoda Lazarević

Rođena je 1969. godine u Beogradu, gde je završila Osmu beogradsku gimnaziju. Obrazovanje nastavlja na Studijama poslovne ekonomije i finansija na Webster  University u Ženevi i Beču. Kao student generacije, 1991. diplomirala je u zvanju Bachelor of Arts, a na osnovu nostrifikacije Ekonomskog fakulteta u Beogradu iz 1996. godine priznato je zvanje diplomiranog ekonomiste.

Od 1993. do 2008. godine radila je u porodičnoj firmi. 

Od 2008. do 2012. godine radila je u Sektoru za bilateralnu ekonomsku saradnju Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, a potom od 2012. godine u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija na poslovima bilateralne ekonomske saradnje sa Nemačkom, Austrijom, Švajcarskom, Francuskom, SAD, Kanadom, Velikom Britanijom.

Od juna 2013. godine do aprila 2014. godine bila je posebni savetnik za ekonomske odnose sa inostranstvom potpredsednika Vlade i ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, a od aprila 2014. godine do oktobra 2020. godine posebni savetnik za ekonomske odnose sa inostranstvom potpredsednika Vlade i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija.

Od oktobra do novembra 2020. godine radila je kao šef Odseka za Evropu i prekookeanske razvijene zemlje u Sektoru za bilateralnu ekonomsku saradnju Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Decembra 2020. godine imenovana je za v.d. pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija za bilateralnu ekonomsku saradnju.

Od novembra 2021. godine zaposlena je u Ministarstvu spoljnih poslova, Sektoru za ekonomsku diplomatiju, a Odlukom Vlade RS postavljena je za v.d. pomoćnika ministra spoljnih poslova za ekonomsku diplomatiju, počev od 11. juna 2022. godine.

Od septembra 2018. do februara 2021. godine bila je Generalni komesar Republike Srbije na Svetskoj izložbi „EXPO 2020 Dubai“.

Vodila je pregovore o zaključenju sporazuma o slobodnoj trgovini (SST) R. Srbije sa Turskom (revizija i proširenje SST, 2017), Evroazijskom ekonomskom unijom (2019) i Velikom Britanijom (2020/21), bila je kopredsedavajuća Mešovitog komiteta Srbija Turska za sprovođenje SST Srbija Turska i Zajedničkog ekspertskog komiteta za ekonomsku saradnju sa Austrijom.

Govori engleski, francuski i italijanski i aktivno se služi nemačkim jezikom.

V.d. pomoćnika ministra za javnu i kulturnu diplomatiju
ambasador dr Ljiljana Nikšić

Rođena je 4. maja 1966. godine. Magistar je ekonomskih, a doktor političkih nauka,  istraživač mirovnih studija i autor više naučnih radova, knjiga i članaka. Poliglota, govori engleski, nemački i francuski, a služi se italijanskim, španskim, ruskim i češkim jezikom. Nosilac je šest odlikovanja, dva srpska i četiri inostrana.

Do sada je dva puta odlikovana  za zasluge za narod, prvi put 2018. godine, Sretenjskom zlatnom medaljom  Republike Srbije, a potom 2023. godine i medaljom Republike Srpske, koju su joj uručili predsednici Srbije i R. Srpske, Aleksandar Vučić i Milorad Dodik. Nosilac je Povelje MSP za diplomatsku izuzetnost koju joj je uručio PPV i MSP Ivica Dačić 2019. godine. Jedan je od ukupno 13. nosilaca titule Viteza reda zmaja srpske diplomatije. Od stranih priznanja nosilac je francuske medalje Andre Mažino, Udruženja veteran Francuske koje joj je lično uručio admiral Lakaj, zatim srebrnog medaljona dr Arčibald Rajs iz Švajcarske i plakete Grada Liona. Povelje zahvalnosti dobila je od svetske jevrejske organizacije Bnei Brit iz Vašingtona i od 18. premijera Kanade, Brajana Malrunija 2019. godine, kao i ministra za dijasporu i borbu protiv antisemitizma i socijalna pitanja Države Izrael, Amičai Čiklija 2023. godine.

U svojoj karijeri izvela je 72 diplomatske akcije. Neke od najznačajnijih strateških kampanja su:  obeležavanje 80 godina kulture sećanja na Nikolu Teslu, čoveka koji je osvetlio čovečanstvo u Teslinoj  godini koju je proglasio PPV i MSP Dačić 2023. godine, a  za koji angažman je od  Tesla naučne fondacija iz Filadelfije dobila Teslin medaljon, a od Tesla naučnog centra iz Vordenklifa, sa Long Ajlenda Povelju zahvalnosti, zatim „Jasenovac - pravo  na nezaborav“, kada je koordinirala podizanje prve i jedine izložbe u Ujedinjenim nacijama od sedam tona opreme i artefakata, a najveće u istoriji Ist Rivera (2018), zatim,  „Povratak Svetog Save u Svetu zemlju“ (790 godina od prvog hodočašća 1229-2019), kada je otvoren prvi akademski centar u istoriji bilateralnih odnosa Srbije i Izraela „Sveti Sava i Jehuda Alkalaj“ na Ono akademskom koledžu u Jerusalimu uz blagoslov blaženopočivšeg patrijarha Irineja koji je osveštao prvu memorijalnu ploču Svetom Savi koja je tada postavljena u prostorijama centra u Jerusalimu, kao i stogodišnjice savezništva Srba i Amerikanaca obeležavajući „ Dan kad se vijorila srpska zastava na Beloj kući“, (2018) pri čemu se istoimeni diplomatski dnevnik koji je napisala povodom stogodišnjice tog državničkog gesta bez presedana, nalazi  u biblioteci Bele kuće koja pripada 45. predsedniku SAD.

Koordinator je očuvanja tradicije srpske diplomatske službe od 2015. godine, kada je inicirala sa grupom diplomata uvođenje Dana srpske diplomatije koji je prvi put obeležen 29. maja 2015. godine.

Član je Komisije za odlikovanja pri Kabinetu Predsednika Republike Srbije i član Saveta za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja.