Ambasada

Nemamo predstavništva u ovoj državi.

Konzulat

Nemamo predstavništva u ovoj državi.

Pokriva na nerezidencijalnoj osnovi

 

Otpravnik poslova: Ana Kosovac Filipović
Adresa: 24, Rue El Kadi Ahmed Mouline
Souissi
RABAT
MAROKO
B.P.5014 
Telefon: + 212 537 752 201,
+ 212 537 753 770
Faks: + 212 537 753 258
E-mail: ambrsrabat@gmail.com
Internet sajt: http://www.rabat.mfa.gov.rs

 

Ambassadeur: Goran Vujičić
Adresse:

163, Marais street,

Brooklyn 0181, P.O.B 13026

HATFIELD 0028

PRETORIA

AFRIQUE DU SUD

163, Marais street,

Brooklyn 0181, P.O.B 13026

HATFIELD 0028

PRETORIA

AFRIQUE DU SUD

Téléphone: +2712 / 460-5626,
+2712 / 460-6103,
+2712 / 346-4139
Fax: +2712 / 460-6003
E-mail: info@srbembassy.org.za
Site Web: http://www.pretoria.mfa.gov.rs