VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19:

Državljani Republike Srbije prilikom ulaska na teritoriju  Republoike Belorusije su oslobođeni obaveze posedovanja negativnog PCR testa, odnosno, originala ili kopije sertifikata o potpuno izvršenoj vakcinaciji protiv virusa kovid-19.

Više informacija o ulasku i izlasku iz Belorusije možete pronaći ovde.

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Na snazi je bezvizni režim (za sve vrste pasoša) do 30 dana. U slučajevima kada je potrebna viza (boravak preko 30 dana, školovanje, stručno usavršavanje, zapošljavanje i dr.), viza se može, besplatno, dobiti u Ambasadi R. Belorusije u Beogradu. Prilikom ulaska u R. Belorusiju obavezno je posedovanje polise zdravstvenog osiguranja koja mora ispunjavati uslove sledeće uslove: (1) visina osigurane sume od minimum 10.000 evra i (2) kao teritorija važenja polise mora biti naznačena ili Republika Belorusija ili ceo svet. Na ulasku u R. Belorusiju obavezno se popunjava emigraciona karta (služi za registraciju) koju treba čuvati i nositi sa sobom u pasošu sve do izlaska iz R. Belorusije, kada se vraća pograničnom službeniku. Stranci koji privremeno borave u R. Belorusiji su dužni, da u roku od pet dana (osim nedelje, neradnih državnih i prazničnih dana), izvrše registraciju boravka u R. Belorusiji u Upravi za državljanstvo i migraciju, organa unutrašnjih poslova po mestu stvarnog privremenog boravka ili putem sajta jedinstvenog državnog portala elektronskih usluga: www.portal.gov.by . U slučaju boravka u hotelima, hostelima, rehabilitacionim centrima ili drugim kolektivnim oblicima smeštaja, registraciju privremenog boravka stranih državljana vrši administracija tih ustanova prilikom dolaska i smeštaja lica.

Prelazak granice između Poljske i Belorusije za putnički saobraćaj obavlja se samo preko graničnog prelaza: Terespol – Brześć, dok je teretni saobraćaj dozvoljen samo za kamione koji su registrovani u Poljskoj, zemljama EU, EFTA i Švajcarskoj na prelazu Kukuryki – Kozłowiczy. Kamionima srpskih auto-prevoznika preporučuje se da iz Belorusije pređu u Evropsku uniju preko graničnih prelaza sa Litvanijom i Letonijom.

VAŽNO: Od momenta izbijanja sukoba u Ukrajini nadležni organi Poljske su zabranili ulaske strancima koji iz pravca Belorusije, Rusije i Kalinjingradske oblasti žele da preko kopnene/drumske granice uđu u Poljsku radi tranzita. Odobrava se ulazak samo državljanima Poljske, EU, stranim diplomatama ili strancima koji imaju regulisan boravak u Poljskoj (radna i studentska karta boravka ili viza). Ostalim strancima ulazak u Poljsku se odobrava u izuzetnim slučajevima, a konačnu odluko o ulasku donosi isključivo nadležni dežurni šef granične policije prilikom dolaska stranca na konkretni granični prelaz.

Državljani Republike Srbije koji žele da se iz Belorusije, Rusije i Kalinjingradske oblasti vrate u Srbiju preko Poljske se mole da ne polaze na put pre nego što kontaktiraju Ambasade Republike Srbije u Varšavi, Moskvi ili Minsku. Putnici treba ambasadama da dostave  informacije o tome ko, kada i preko kojeg graničnog prelaza planira da uđe u Poljsku. Ambasada Republike Srbije u Varšavi, po dobijanju ovih informacija radi najave ulaska državljana Srbije na teritoriju Poljske. Međutim, najave nisu garancija da će im ulazak i tranzit biti automatski odobreni. Najava je samo molba poljskim organima da im se odobri ulazak, a konkretnu odluku o ulasku državljana Srbije u Poljsku donosi službenik granične policije koji bude pregledao dokumentaciju na samom graničnom prelazu između Poljske i Belorusije i Poljske i Kalinjingradske oblasti.

Izlazak svih stranaca iz Poljske Srbije prema Rusiji i Belorusiji nije zabranjen, ali se izuzteno teško obavlja zbog rigoroznih kontrola koje sprovode poljski organi.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE:

ZDRAVSTVENA SITUACIJA - U R. Belorusiji paralelno funkcionišu državni i privatni zdravstveni sistem. Strancima su dostupne sve medicinske ustanove, laboratorije i apoteke. Zdravstvena situacija je zadovoljavajuća. Za više informacija posetiti sajt Svetske zdravstvene organizacije.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA - R. Belorusija je bezbedna država. Organizovano delovanje na suzbijanju svih oblika kriminala i rigorozna kaznena politika doprinose niskoj stopi kriminala.

TRANSPORT - Između Beograda i Minska, saobraća direktna avio linija, tri puta nedeljno. Prevoznik je beloruska avio kompanija „Belavia". Za vožnju u R. Belorusiji obavezna je međunarodna vozačka dozvola, uz važeću nacionalnu vozačku i saobraćajnu dozvolu, kao i međunarodno osiguranje vozila (zeleni karton). Ne teritoriji R. Belorusiji funkcioniše sistem elektronske naplate putarina. Savetuje se strogo poštovanje saobraćajnih i drugih propisa jer su predviđene stroge novčane kazne.

OSTALO - Shodno propisima dozvoljeno je unošenje i iznošenje novca u gotovini bez deklarisanja u iznosu do 10.000 USD (ili ekvivalent).
Lokalna valuta u R. Belorusiji ja beloruska rublja. Devize se menjaju u beloruske rublje u bankama i menjačnicama. Platne kartice domaćih i inostranih banaka se mogu koristiti uz uobičajene troškove konverzije. Zamena gotovine, zbog male razlike u kursu, se može vršiti u bankama ili menjačnicama.

Kontakti:

Prilikom boravka u Republici Belorusiji, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Minsku (adresa: Rumяnceva 4, 220034 Minsk), putem sledećih kontakt telefona: +375 17 284 29 84 i +375 17 284 29 90 i elektronske adrese: embassy.minsk@mfa.rs

(Poslednje ažurirano sreda, 03. februar 2021.)