VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Ulazak državljana Republike Srbije u Republiku Azerbejdžan je moguć jedino vazdušnim putem, pošto su kopnene granice zatvorene.

Od 28. marta 2023. godine, ukinuta su sva COVID-19 ograničenja za ulazak stranih državljana u Republiku Azerbejdžan, tako da više ne postoji obaveza posedovanja COVID dokumenata.

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Zahtev za vizu se može podneti u Ambasadi R. Azerbejdžan u Beogradu. Za vizu je potrebno priložiti sledeća dokumenta: popunjeni zahtev, pasoš, kopiju pasoša, dve fotografije formata za pasoš, pozivno pismo iz Azerbejdžana, potvrdu uplate takse za vizu. Taksa za vizu za jedno putovanje iznosi 20,00 USD, a za više putovanja 350,00 USD. Vize se izdaju za jedan ili više ulazaka (do 90 dana), a tranzitne vize (do 5 dana) izdaju se sa jednim ili više ulazaka. Dužina boravka zavisi od svrhe putovanja. Ukoliko je u pitanju zvanična poseta ili poslovno putovanje, trajanje boravka je do 180 dana. Kada je svrha putovanja zaposlenje, školovanje, lečenje ili privatna poseta dužina boravka je do 90 dana. Za putovanja u sportske ili kulturne svrhe, određen je boravak do 60 dana, a za turistička putovanja do 30 dana.
Zahtev za turističku vizu može se podneti i elektronskim putem (e-visa ili „ASAN visa"), aplikacijom na Portalu www.evisa.gov.az. Rok važenja turističke "e-visa" je do 30 ili 90 dana i predviđena je za jedan ulazak. Izdaje se u roku od tri radna dana. Naknada za "e-visa" iznosi 20,00 USD i 3,00 USD za obradu zahteva, a plaćanje se vrši elektronski, pomoću Visa i Mastercard platnih kartica. Neophodno je posedovati pasoš sa rokom važenja koji mora biti najmanje tri meseca duži od datuma isteka "e-visa". U slučaju gubitka, "e-visa"se može ponovo štampati sa Portala ili e-mail. Takođe se može prijaviti i za ubrzanu nabavku elektronske vize u roku od 3 sata putem sistema „ASAN visa", bez obzira na neradne dane i praznike, za naknadu u iznosu 50,00 USD i 3,00 USD za obradu zahteva.
NAPOMENA:  Ulazak na teritoriju Republike Azerbejdžan koji se izvrši ne prelazeći preko njenih utvrđenih državnih graničnih prelaza predstavlja povredu državne granice Republike Azerbejdžan, pa samim tim povlači krivičnu, administrativnu i drugu odgovornost u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Republike Azerbejdžan.
U skladu sa gore navedenim, licima koja su ušla ili pokušala da uđu na teritoriju Republike Azerbejdžan kršeći njeno nacionalno zakonodavstvo odbija se ulazak u Republiku Azerbejdžan i ista lica mogu da budu predmet drugih pravnih postupaka, uključujući administrativno ili krivično gonjenje.
Stranci, kada borave u R. Azerbejdžan duže od 15 dana, obavezni su da svoj boravak prijave kod Državne migracione službe najkasnije u roku od tri dana od dana prelaska granice. Prijava boravka se vrši lično (prema mestu stanovanja), poštom ili elektronskim putem (na: qeydiyyat@migration.gov.az. ova adresa elektronske pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli). Za lica koja odsedaju u hotelu, prijavu boravka vrši hotelska administracija. Uz prijavu se prilaže kopija pasoša, a registrovani boravak ne može biti duži od perioda na koji je izdata viza. Taksa za registraciju se ne plaća. Ukoliko stranac u Azerbejdžanu menja mesto boravka, svaka promena mora da se prijavi, u skladu sa navedenom procedurom.
U R. Azerbejdžan, bez plaćanja carine, može se uneti/izneti roba za lične potrebe u vrednosti do 1.000 USD, lične stvari, 125 gr ikre, tri litra alkohola i tri boksa cigareta. Rezidenti mogu iz Azerbejdžana izneti, deklarisanih, 10.000 USD, a nerezidenti 1.000 USD, bez prilaganja dokaza o poreklu.
Posebne dozvole potrebne su za biljke, žive životinje, sirovine životinjskog porekla i kućne ljubimce. Zabrana, bez izuzetka, odnosi se na oružje i municiju, nedozvoljene supstance, otrove, narkotike, štetne materije, kao i materijale koji propagiraju nemoral, nasilje i terorizam.

 

Sporazum između Vlade R. Srbije i Vlade R. Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti (potpisan 07. aprila 2022. godine).

 

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – R. Azerbejdžan ima stabilnu zdravstvenu situaciju, Nije potrebna nijedna posebna vakcinacija prilikom ulaska u zemlju. Aktuelnu informaciju o zdravstvenoj situaciji možete naći na sajtu Svetske zdravstvene organizacije www.who.int BEZBEDNOSNA SITUACIJA – U R. Azerbejdžan je 12.12.2020. godine ukinuto ratno stanje. Bezbednosna situacija u državi je stabilna. Posete teritoriji Nagorno Karabah i okolnim okruzima, po bilo kom osnovu, bez izričite saglasnosti azerbejdžanskih vlasti, predstavljaju kršenje zakona R. Azerbejdžan i biće sankcionisane zabranom ulaska u Republiku Azerbejdžan i suočavanjem sa odgovarajućim pravnim procedurama.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA - Bezbednosna situacija u državi je stabilna. Posete stranih državljana teritorijama za koje važi specijalni režim putovanja ne mogu se realizovati bez prethodne saglasnosti Ministarstva spoljnjih poslova Republike Azerbejdžan.

TRANSPORT – Aerodrom „Hejdar Alijev" je najprometniji aerodrom, dok su ostali aerodromi manji i sa Bakuom i Moskvom povezani sa nekoliko linija. Najveći broj direktnih letova je za Istanbul. Zbog zatvorene granice sa Jermenijom, nije moguć saobraćaj na kopnenim graničnim prelazima u tom delu. Putevi su ispod uobičajenih tehničkih standarda, ali na prilazima velikim gradovima postoje bolje saobraćajnice sa tri i četiri trake. Nacionalna vozačka dozvola R. Srbije, čija važnost nije istekla, važeća je na teritoriji R. Azerbejdžan. U slučaju regulisanog boravka u Azerbejdžanu, nacionalna dozvola se menja za azerbejdžansku. Za zamenu dozvole potrebno je priložiti nacionalnu dozvolu sa notarizovanim prevodom na azerbejdžanski jezik, lekarsko uverenje i dokaz o uplaćenoj taksi. Tokom turističkog boravka u R. Azerbejdžan možete da upravljate motornim vozilom sa vozačkom dozvolom R. Srbije. Potrebna je važeća međunarodna dozvola. Ukoliko putujete vozilom iz R. Srbije neophodno je osiguranje – Zelena karta.

OSTALO – Nacionalna valuta je manat (AZN). Pojedini hoteli i prodajna mesta prihvataju platne kartice, ali je u praksi zastupljenije plaćanje gotovim novcem.
Na teritoriji zemlje nisu jedinstveni klimatski uslovi. Od postojećih 11 klimatskih zona R. Azerbejdžan ima 9. Klima varira od kontinentalne, suve i vlažne (na krajnjem jugu) , suptropska na jugoistoku zemlje.

Kontakti:

Prilikom boravka u R. Azerbejdžan, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Bakuu putem sledećeg kontakt telefona +994 124925080 i +994 124925125 i elektronske adrese serbianembassy.baku@azeurotel.com

(Poslednje ažurirano 12.4.2023.)