Zvaničan naziv
HAŠEMITSKA KRALjEVINA JORDAN
Državno uređenje
Kraljevina
Glavni grad
Aman
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1951. godina

Politički odnosi
 

Politički odnosi su dobri. Postoji obostrani interes za vojnu i policijsku saradnju, kao i potreba za saradnjom u oblasti saobraćaja.
Predsednik Parlamenta Jordana Atef Taravneh predstavljao je Jordan na 141. Zasedanju IPU u Beogradu, 13-17. oktobra 2019. godine.

 

Ekonomski odnosi

U 2019. godini izvoz R. Srbije iznosio je 6.141 miliona evra, a uvoz 987 hiljada evra.

 

Ugovorno stanje

Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Vlade SFRJ i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordana.
Ugovor je stupio na snagu: 24.05.1977.

Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade SFRJ i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordana.
Ugovor je stupio na snagu: 13.04.1978.

Sporazum o trgovini i privrednoj saradnji između Vlade SFRJ i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordana.
Ugovor je stupio na snagu: 09.03.1979.

Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji između Vlade SFRJ i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordana,
Ugovor je ratifikovan: 14.09.1978.

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije u Damasku radno pokriva Hašemitsku Kraljevinu Jordan na nerezidencijalnoj osnovi - www.damascus.mfa.gov.rs

Ambasada Republike Srbije u Bejrutu pruža konzularne usluge za ovu državu-  www.beirut.mfa.gov.rs 

Ambasada Hašemitske Kraljevine Jordan u Atini pokriva Republiku Srbiju na nerezidencijalnoj osnovi - www.jordanembassy.gr 

Kontakt u MSP: Odeljenje za Afriku i Bliski istok - Tel. 011/3068254, E-pošta: ozabi@mfa.rs