Ambasada

Nemamo predstavništva u ovoj državi.

Konzulat

Nemamo predstavništva u ovoj državi.

Pokriva na nerezidencijalnoj osnovi

Ambasador: Damir Kovaćević
Adresa: Sahrak E Qouds, North Falamak Street,
4th Alley, Building No 3
P.O. Box 19858
TEHERAN
IRAN
Telefon: + 982188091529
Faks: + 982188578291
E-mail: serbembteh@neda.net
Internet sajt: http://www.tehran.mfa.gov.rs