VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza -  može se pribaviti i na graničnom prelazu
Obični pasoši i druge putne isprave:

Potrebna viza - može se pribaviti i na graničnom prelazu

Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu potrebna je viza.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Vize nisu potrebne, osim za nosioce putnog lista u tranzitu. Rok važenja pasoša radi putovanja mora biti 6 meseci od dana planiranog ulaska u Zambiju. Dodatno, moraju postojati dve slobodne stranice u pasošu prilikom ulaska u zemlju ili prilikom apliciranja za KAZA UNIVISA vizu, koji su od 28.11.2014. uveli zajednički Zambija i Zimbabve i koja se izdaje na osam graničnih prelaza u ove dve zemlje, sa rokom važenja do 30 dana u obe zemlje i cenom od 50 USD. Takođe, ova viza važi i za posete Bocvani, ali samo u vidu jednodnevnih turističkih izleta preko graničnog prelaza Kazungula. Svi koji u Zambiju stižu vazdušnim putem moraju imati važeće povratne avio karte. Oni koji stižu kopnom moraju imati dovoljno sredstava za boravak i odlazak iz Zambije. Članovima letačke posade na redovnom letu dozvoljeno je najviše sedam dana da ostanu u najbližem gradu do aerodroma, bez podvrgavanja bilo kakvim imigracionim formalnostima.
 

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Posetioci koji dolaze iz oblasti u kojim postoji žuta groznica, moraju imati potvrdu o vakcinaciji (tzv. „žuta knjižica"). Putnici koju dolaze ili se vraćaju preko Južnoafričke Republike, za sada, do daljnjeg, ne moraju da budu vakcinisani protiv žute groznice. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, od 11. jula 2016. godine (za sve zemlje), Sertifikat o žutoj groznici važiće za vreme života vakcinisane osobe. Kao posledica toga, važeći sertifikat se ne može odbiti na osnovu toga što je prošlo više od deset godina od dana stupanja na snagu vakcinacije kako je navedeno u potvrdi.
Savetuje se korišćenje flaširane vode za piće. Voće i povrće je potrebno dobro oprati i osušiti pre nego što se konzumira sveže. U restoranima, zahtevati da meso bude dobro pečeno (well done).
Epidemije kolere i drugih bolesti „prljavih ruku" su često prisutne. Malarija često postoji u oblastima niže nadmorske visine (naročito teritoriji oko Viktorijinih vodopada i doline drugih reka) gde se savetuje upotreba repelenata i, eventualno, uzimanje antimalarika. Detaljnije informacije o aktuelnoj zdravstvenoj situaciji mogu se naći na veb-sajtu Svetske zdravstvene organizacije.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Bezbednost u Zambiji je relativno pristojna u gradskim sredinama. Kriminala ima u nebezbednim delovima gradova. Postoji opasnost od sitnih krađa i džeparenja, kao i od prevaranata koji na razne načine koriste strane turiste ili na semaforima razbijaju stakla kola radi pokušaje krađa, slabije otmica. Ne preporučuje se šetnja noću, a na mestima gde su velike gužve (lokalne pijace i sl.) treba voditi računa o džeparenju i plački. Treba izbegavati vožnju van naseljenih oblasti, kao i u ruralnim mestima u toku noći. U kišnom periodu koji traje od oktobra do aprila česte su poplave.

TRANSPORT – državljanima R. Srbije, do 90. dana od dana ulaska, nije potrebna Međunarodna vozačka dozvola (MVD). Po isteku navedenog perioda, potrebno je da se poseduje MVD ili da se podnese zahtev za izdavanje zambijske vozačke dozvole. Pojedine lokalne Rent-a-Car agencije mogu, ređe, da vam prilikom rentiranja vozila pored nacionalne vozačke dozvole zatraže i MVD, dok druge zahtevaju i da nacionalna vozačka dozvola mora biti važeća najmanje prethodnih tri ili pet godina da bi se vozilo moglo rentirati, a starost vozača da bude bar 21/23 ili 25. godina, u zavisnosti od tipa vozila - i agencije od - koje se rentira.
Nema ograničenja za unos/iznos deviza, ali je potrebno prijaviti na graničnom prelazu sve sume preko 5.000 USD. Bescarinski uvoz je dozvoljen za 400 cigareta ili 500 gr duvana, jedne boca žestokog alkoholnog pića i vina, kao i 2,5 litra piva. Parfem u boci zapremine 1oz. Suveniri se mogu izvoziti bez ograničenja, ali trofeji kao što su zubi, kosti, rogovi, školjke, kandže, koža, perje i sl. podležu režimu izvoznih dozvola. Lovačko oružje je moguće uneti, uz prijavljivanje na graničnom prelazu. Manji kućni ljubimci se mogu uneti uz sertifikat o izvršenoj vakcinaciji. Savetujemo da pre polaska na putovanje proverite aktuelnu zdravstvenu situaciju na veb-sajtu Svetske zdravstvene organizacije, Regionalne kancelarije za Afriku. Generalno, opšta sanitarna situacija nije zadovoljavajuća. Savetuje se korišćenje flaširane vode za piće. Voće i povrće je potrebno dobro oprati i osušiti pre nego što se konzumira sveže. U restoranima, zahtevati da meso bude dobro pečeno (well done). Epidemije kolere i drugih bolesti „prljavih ruku" su često prisutne. Malarija često postoji u oblastima niže nadmorske visine (naročito teritoriji oko Viktorijinih vodopada i doline drugih reka) gde se savetuje upotreba repelenata i, eventualno, uzimanje antimalarika. Detaljnije informacije o aktuelnoj zdravstvenoj situaciji mogu se naći na veb-sajtu Svetske zdravstvene organizacije.

OSTALO – Nacionalna valuta, zambijska kvača (ZMK) je zvanično i isključivo sredstvo plaćanja, interno je konvertibilna. Kreditne kartice se mogu koristiti u većini hotela, restorana i većih prodavnica. Bankomati po pravilu prihvataju VISA kartice za podizanje gotovine, ali se to ne preporučuje zbog gubitka na kursnoj razlici.
Klima: novembar, decembar, januar, februar, mart i april je sezona kiša. Dani su topli, do 27°C, noći sveže. Maj, jun, jul i avgust je suvi, hladni period (6° C do 24° C). Septembar i oktobar i dobar deo novembra je vrući, suvi period, temperature 25°C do 35°C.
Hoteli imaju internet i WI-FI konekcije. Operateri mobilne telefonije imaju ugovore o romingu sa većinom evropskim kompanijama, ali je isplativije koristiti lokalne, nego srpske kartice. Pre polaska potrebno je proveriti da li operater mobilne telefonije čije usluge putnik koristi ima ugovor o romingu sa Zambijom.
Dodatno, bezbednosnu taksu plaćaju svi avio-putnici u odlasku. Cena je 3 USD po osobi za domaće letove i 5 USD za međunarodne letove. Ovo je takođe obično uključeno u cenu avio karte, ali od vas će se tražiti da platite odvojeno u zambijskoj kvači ako nije. Preporučuje se da putnici sa sobom nose potrebnu količinu lekova koje inače redovno koriste. Preporučuje se putovanje preko turističkih agencija, dok se za individualna putovanja treba temeljito pripremiti.
Zvanični jezik je engleski.

Kontakti:
Prilikom boravka u R. Zambiji, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije, putem sledećeg kontakt telefona: +260 (0) 97 173-244 (WhatsApp, Telegram, Signal, Viber) i elektronske adrese: serbianemb.lusaka@gmail.com