VIZNI REŽIM - KINA (MATICA)
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana od datuma ulaska
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu viza nije neophodna ukoliko ne napušta međunarodnu zonu tranzitnog aerodroma i ukoliko na teritoriji Kine ne boravi duže od 24 časa. U svim drugim slučajevima je neophodna
VIZNI REŽIM - SAR HONG KONG Za nosioce važećih pasoša viza nije potrebna za boravak do 14 dana.
VIZNI REŽIM - SAR MAKAO Za nosioce važećih pasoša viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od 180 dana.

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani R. Srbije koji poseduju važeću radnu dozvolu, dozvolu boravka po ličnom osnovu ili dozvolu boravka za priključenje porodici mogu da uđu u N.R. Kinu ukoliko poseduju sertifikat za putovanje izdat od Ambasade N.R. Kine u Beogradu. Od 6.novembra 2020. da bi se dobio sertifikat za putovanje neophodno je Ambasadi dostaviti negativne rezultate dva testa, PCR i serološkog IgM, ne starije od 48 sati.
S obzirom da iz R. Srbije nema direktan let za N.R. Kinu, neophodno je da se i u zemlji tranzita dodatno urade pomenuti testovi (PCR i serološkiIgM, ne stariji od 48 sati) i negativni rezultati istih dostave diplomatsko-konzularnom predstavništvu Kine u zemlji tranzita radi izdavanja sertifikata za putovanje. Detalji u vezi sa režimom ulaska u N.R. Kinu se mogu naći u sledećem linku: http://rs.chineseembassy.org/srp/lsyw/tz/t1828338.htm 
Lica kojima je neka od gore navedenih dozvola istekla do 28.septembra, neophodno je da podnesu zahtev za vizu u Ambasadi N.R. Kine u Beogradu.
Svi putnici koji iz inostranstva dolaze u Peking, uključujući državljane R. Srbije, su u obavezi da 14 dana borave u centralnom karantinu i, potom, u dodatnoj samoizolaciji u trajanju od 7 dana.
Hong Kong: Državljanima R. Srbije nije dozvoljen ulazak u Hong Kong. Tranzitiranje preko teritorije Hong Konga dozvoljeno je samo za one koji putuju sa teritorije matice Kine, Makao-a ili Tajvana.
Makao: Državljanima R. Srbije nije dozvoljen ulazak u Makao. Tranzitiranje preko teritorije Makao takođe nije moguće.
Tajvan: Državljanima R. Srbije dozvoljen je ulazak na Tajvan u svim drugim slučajevima osim iz razloga turizma i poseta, pod uslovom da podnesu zahteve za dobijanje ulazne dozvole kod nadležnih institucija u inostranstvu. Na ulasku u Tajvan potrebno je posedovati negativan test, ne stariji od 72 sata i obezbediti obaveznu samoizolaciju u trajanju od 14 dana. Izuzeti od ovih mera su diplomate, biznismeni i privrednici, migrantski radnici, studenti i lica sa posebnim dozvolama.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Za ulazak i boravak u N.R. Kini nije potrebna viza za boravak do 30 dana za državljane R. Srbije.
Hong-Kong:
Nosioci važećih pasoša R. Srbije mogu ulaziti na teritoriju Hong-Konga bez viza i boraviti do 14 dana.
Makao:
Nosioci važećih pasoša R. Srbije mogu ulaziti na teritoriju SAR Makaa N.R. Kine bez viza i boraviti do 90 dana u periodu od 180 dana.

 

SOCIJALNI SPORAZUMI

Sporazum o socijalnoj sigurnosti između Vlade R. Srbije i Vlade N. R. Kine potpisan 8. juna 2018 godine, stupio na snagu 1. februara 2021 godine. Sporazumom se regulišu određena pitanja obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

KORISNE INFORMACIJE:

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Zdravstvena situacija pod kontrolom-obaveza nošenja zaštitnih maski u svim javnim sredstvima prevoza kao i javnim objektima.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Bezbednosna situacija na visokom nivou.

TRANSPORT – Svi vidovi transporta funkcionalni, visoko efikasni i ekonomski prihvatljivi. Sporazum o vozačkim dozvolama ne postoji.

OSTALO – Sva plaćanja isključivo u nacionalnoj valuti ( juan - RMB), takođe moguća plaćanja standardnim kreditnim i debitnim karticama ( VISA, MasterCard, itd.) Zamena svih konvertiblinih svetskih valuta u kineski juan i obratno vrši se u kineskim bankama bez posebnih problema.

Kontakti:

Prilikom boravka u NR Kini, za konzularnu pomoć i zaštitu, možete se obratiti:
• Ambasadi R. Srbije u Pekingu (adresa: SanLiTun, Dong 6 Jie 1, 100600 BEIJING (PEKING), P.R. OF CHINA), putem kontakt telefona: +8610/ 6532-3516, 6532-3016; 6532-5413, 6532-1693; i elektronske adrese: embserbia@embserbia.cn ;
• Generalnom konzulatu R. Srbije u Šangaju (adresa:Rm, 801, No.1, Lane 60, LyonGarden,RonghuaEastRoad, GuBeiNewArea,ŠANGAJ 201103, N.R. KINA), putem kontakt telefona:+ 8621 / 6208-1388, 6208-1899 i elektronske adrese: consulate@srbshanghai.org

(Poslednje ažurirano nedelja, 07. februar 2021.)