VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani Republike Srbije mogu da uđu i tranzitiraju kroz Irsku.  Državljani Srbije, kao i ostali putnici, pri ulasku u Irsku su u obavezi da popune formular Passenger Locator Form (https://cvd19plf-prod1.powerappsportals.com/en-us/ ). Takođe, svi putnici koji dolaze u Irsku, izuzev dece starosti do 6 godina,  moraju posedovati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, koji je neophodno pokazati graničnim službenicima prilikom ulaska u Irsku, ali i prilikom ukrcavanja u avion/brod.
Nakon ulaska u Irsku, obavezan je boravak u samoizolaciji na kućnoj adresi, u trajanju od 14 dana. Period samoizolacije može biti skraćen u slučaju da se rezultat PCR testa, urađenog najranije petog dana po ulasku u Irsku, pokaže negativnim.
Detalji u vezi sa ulaskom u Irsku se mogu naći u sledećem linku: https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-to-ireland-during-the-covid-19-pandemic/

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Za državljane Republike Srbije, ulazak u Irsku je moguć sa prethodno pribavljenom vizom bez obzira na vrstu pasoša (diplomatski, službeni, običan pasoš i druge putne isprave).

Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.

 

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nema socijalni sporazum.

 

KORISNE INFORMACIJE

TRANSPORT – Glavni aerodromi Dablin, Kork i Šenon dobro su povezani sa centrom grada, a međugradski saobraćaj – vozom ili autobusom je dobro organizovan. Usluge taksi prevoza od aerodroma do grada su takođe dostupne.

Autobuski saobraćaj je jeftiniji od železničkog. Imajući u vidu veličinu teritorije, ni jedan veći grad nije udaljen od Dablina više od 4 sata vožnje. U Irskoj se vozi levom stranom puta.

OSTALO – Evro je jedina valuta u upotrebi. Strana valuta se može zameniti u bankama i manjem broju menjačnica. Najbolje je sa sobom imati evre u gotovini ali i platne kartice su u upotrebi.

 

Kontakti:

Prilikom boravka u Republici Irskoj, za konzularnu pomoć i zaštitu, možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Londonu, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva R. Irsku, putem kontakt telefona: +44 207 235 90 49 i elektronske adrese: embassy.london@mfa.rskonzul@serbianembassy.org.ukconsular@serbianembassy.org.uk, kao i počasnom konzulu R. Srbije u Dablinu, Živku Jakšiću (adresa: 12 Hermitage Lawn, Rathfarnham, Dublin 16, D16 PV48, Ireland), kontakt telefon: +353 86 803 7672, elektronska adresa: srbconsul.irl@gmail.com