Ambasada

Nemamo predstavništva u ovoj državi.

Konzulat

Nemamo predstavništva u ovoj državi.

Počasni konzuli

Ulanbatar

H.E. Mr. Bavuu Zorigt

Počasni konzul Republike Srbije/ Honorary Consul General of Serbia
Adresa: suite 1501 Express Tower, Peace avenue 4, Ulaanbaatar 15160, Post box 1364, Mongolia
Mobilni telefon: +976-99109192
Elektronska adresa: zorigtbavuu@yahoo.co.jp

Pokriva na nerezidencijalnoj osnovi

Otpravnik poslova a.i.: Ivan Kandijaš
Adresa: San Li Tun, Dong 6 Jie 1
100600 PEKING
N.R. KINA
Telefon: +8610 / 6532-3516,
+8610 / 6532-3016,
+8610 / 6532-1693,
+8610 / 6532-5413,
+8610 / 6532-1628,
+8610 / 6532-1562
Telefon (korespondencija na kineskom jeziku): +8610 / 6532-6248
Faks: +8610 / 6532-1207
E-mail: embserbia@embserbia.cn
Internet sajt: http://www.beijing.mfa.gov.rs