Ambasada

Nemamo predstavništva u ovoj državi.

Konzulat

Nemamo predstavništva u ovoj državi.

Počasni konzuli

Pokriva na nerezidencijalnoj osnovi