Ambasada

Nemamo predstavništva u ovoj državi.

Konzulat

Nemamo predstavništva u ovoj državi.

Pokriva na nerezidencijalnoj osnovi

Ambasador: Marko Đurić
Adresa: 2233, Wisconsin Avenue, N.W.
Suite 410,
Vašington,
DC 20007
Telefon: + 1 202 / 332-0333
Faks: + 1 202 / 332-3933,
+ 1 202 / 332-5974
E-mail: info@serbiaembusa.org
Internet sajt: www.washington.mfa.rs