Muzej srpske diplomatije

 

Muzej srpske diplomatije  obavlja poslove koji se odnose na:

  • aktivnosti Muzeja, planiranje, uređenje i realizaciju programa, različitih događaja i manifestacija, konferencija, predavanja, radionica, seminara i tribina
  • pripreme i realizaciju protokolarnih aktivnosti koje se odnose na rad Muzeja,
  • čuvanje i vođenje evidencije eksponata