Političke konsultacije sa Republikom Finskom

06. jun 2024.
Političke konsultacije između ministarstava spoljnih poslova Republike Srbije i Republike Finske održane su danas u Beogradu.

U prijateljskom i otvorenom razgovoru ocenjeno je da su odnosi dve zemlje dobri, kao i da postoji potencijal za njihovo dalje unapređenje u oblastima od obostranog interesa. 

Sagovornici su pozdravili unapređenje političkog dijaloga, čemu će doprinos dati i održane konsultacije dva ministarstva.  

U razgovorima sa finskom stranom težište je, osim bilateralnih pitanja, bilo na procesu evropskih integracija Srbije. Sa finske stane je potvrđena podrška procesu evrointegracija Srbije i nastavak ekspertske pomoći. 

Delegacija srpskog MSP upoznali su finske kolege sa statusom dijaloga Beograda i Prištine, kao i o položaju srpskog naroda na Kosovu o Metohiji. Sa finske strane ponovljena je podrška nastavku dijaloga, kao jednog od ključnih preduslova regionalne stabilnosti. 

Obostrano je istaknuta dobra saradnja u oblasti ekonomije, kao i spremnost da se dodatno produbi, a razmotrene su i mogućnosti za intenziviranje saradnje u drugim oblastima. 

Razgovarano je i o saradnji u okviru međunarodnih organizacija, bezbednosnim pitanjima, situaciji u regionu i aktuelnim globalnim temama.

Finsku delegaciju predvodio je generalni direktor za Evropu Oli Kantanen, dok je delegaciju Ministarstva spoljnih poslova predvodila v.d. pomoćnika ministra za bilateralnu saradnju Tamara Rastovac Siamašvili.