Ministar Dačić na konferenciji „G20 - sugestije za indijsko predsedavanje“

13. jan 2023.
Prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Republike Srbije Ivica Dačić učestvovao je na ministarskom segmentu Samita „Glas juga“ pod nazivom „G20 – predlozi za indijsko predsedavanje“ u organizaciji MIP Indije. Na sastanku na kojem je učestvovao veliki broj šefova država i vlada i ministara spoljnih poslova zemalja Afrike, Azije i Južne Amerike, razmatrani su konkretni predlozi tema i oblasti koje bi Indija trebalo da pokrene tokom svog predsedavanja G20 u 2023. godini.

Ministar Dačić je u svom izlaganju, između ostalog, istakao veliki uticaj koji Grupa 20 ima u stabilizaciji svetskih tokova, prevashodno u rešavanju gorućih pitanja u globalnoj ekonomiji i pohvalio napore Indije da u taj format uključi i ostale države, naglašavajući da se na Srbiju može računati kao adekvatnog partnera u dostizanju zajedničkih ciljeva. Osvrćući se na aktuelnu situaciju u svetu u kontekstu sukoba u Ukrajini, ekonomskih poremećaja i teškoća u snabdevanju hranom i energentima, podsetio je  da je Srbija 2022. godine zemljama Afrike i Azije uputila oko 300.000 tona hrane, pokazujući na taj način spremnost da doprinese normalizaciji i stabilizaciji globalnih tokova. Dodao je da je za prevazilaženje kriza ključno dosledno tumačenje međunarodnog prava i poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta članica UN, te da selektivna tumačenja međunarodnog prava stvaraju opasne presedane, čije posledice imaju direktan negativan uticaj na sve.  

Ukazao je na veliki značaj koji Srbija pridaje aktivnostima u okviru Agende održivog razvoja 2030 i ispunjavanju 17 ciljeva ustanovljenih i potvrđenih od strane Ujedinjenih nacija. U tom kontekstu, naveo je da je  2022. godine Vlada Republike Srbije sa UN potpisala Okvir saradnje za održivi razvoj za period 2021-2025.

Govor ministra Dačića dat je u nastavku:

 "Gospodine predsedavajući,

 Uvaženi ministri,

 Drage kolege,

Dozvolite mi da na samom početku izrazim veliku zahvalnost našem domaćinu, ministru spoljnih poslova Indije na pozivu za učešće na današnjem sastanku. Predstavlja mi veliku čast da u ime Republike Srbije imam priliku da, zajedno sa vama, razmenim mišljenja o aktuelnim geopolitičkim izazovima i načinima njihovog prevazilaženja. Veliki uticaj koji Grupa 20 ima u stabilizaciji svetskih tokova, prevashodno u rešavanju gorućih pitanja u globalnoj ekonomiji predstavlja jedan od preduslova za normalizaciju političkih prilika u svetu.

U vremenu narastajućih izazova za ceo svet Indija je preuzela predsedavanje G20 i želim im mnogo uspeha u obavljanju ovog odgovornog zadatka. Istovremeno želim da istaknem da možete računati na Srbiju kao adekvatnog partnera koji je spreman da pruži aktivan doprinos u dostizanju zajedničkih ciljeva. Aktuelnu inicijativu Indije za održavanje ovog sastanka Srbija vidi kao svojevrstan pokazatelj odgovornog pristupa, ali i pravovremen iskorak u omogućavanju šire inkluzivnosti, koja će, uveren sam, doprineti boljem sagledavanju aktuelne situacije na globalnom planu, ali i preciznijem definisanju mera za prevazilaženje postojećih problema.

Negativni efekti pandemije Kovid 19 i dalje nisu u potpunosti ni prevaziđeni ni manifestovani, a suočavamo se sa novim, kompleksnijim izazovima, prevashodno u bezbednosnoj sferi. Složena geopolitička situacija je dodatno otežana oružanim sukobom u Ukrajini koji je doveo do značajnih poremećaja koji se ogledaju u remećenju postojeće energetske infrastrukture i problema sa distribucijom hrane. Želim ovom prilikom da napomenem da je u prvoj polovini 2022. godine Srbija uputila zemljama Afrike i Azije oko 300.000 tona hrane pokazujući na taj način spremnost da doprinese normalizaciji i stabilizaciji globalnih tokova.

Kao predstavnik države koja, nažalost, ima iskustva sa konfliktima i stranim intervencijama, moram da ukažem da je za prevazilaženje kriza ključno dosledno tumačenje međunarodnog prava i poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta članica UN. Selektivna tumačenja međunarodnog prava stvaraju opasne presedane, čije posledice imaju direktan negativan uticaj na sve nas. Sve kompleksniji izazovi koji sve češće prevazilaze pojedinačne kapacitete država pokazuju da su solidarnost i zajedničko delovanje preduslov bilo kakvog kolektivnog uspeha. Možemo se saglasiti da su mir i stabilnost uz nesmetani ekonomski razvoj prioritetni ciljevi za čije dostizanje nam je potreban inkluzivan dijalog i stoga su, još jednom podvlačim, svi pokušaji izgradnje mehanizama za poboljšavanje komunikacije izuzetno dobrodošli.

Smatram važnim da naglasim da okosnicu razvojnih aktivnosti Srbije predstavlja Agenda održivog razvoja 2030 i ispunjavanje 17 ciljeva ustanovljenih i potvrđenih od strane država članica Ujedinjenih nacija.

U bliskoj komunikaciji i saradnji sa UN nadležne institucije Srbije sprovode aktivnosti na dostizanju zajednički utvrđenih ciljeva. S tim u vezi želim da vas obavestim da je februara 2022 godine Vlada Republike Srbije potpisala sa UN Okvir saradnje za održivi razvoj za period 2021-2025. Kada govorimo o državama regiona Zapadnog Balkana, zajednička spona u našem spoljnopolitičkom nastupu je dostizanje punopravnog članstva u Evropskoj uniji i stoga nam je od velikog značaja komplementarnost Agende 2030 sa procesom pridruživanja EU.

Među glavnim nacionalnim razvojnim prioritetima Srbije, koje ujedno vidimo i kao dobar okvir za zemlje globalnog Juga, su podizanje nivoa ekonomije, smanjenje siromaštva, kvalitetnije obrazovanje, zdrava životna sredina i rad na otklanjanju posledica klimatskih promena. Potrebna nam je transformacija ekonomije zasnovana na inovaciji i modernim tehnologijama. Pri tome treba imati u vidu sledeće - da bi pristup razvoju bio održiv, rast mora da bude inkluzivan, u skladu sa načelom da „niko ne sme biti izostavljen“.

Za Srbiju je takođe važan i format saradnje Jug – Jug. Izuzetno sam ponosan što sam lično učestvovao na Konferenciji UN na visokom nivou koja je održana u Buenos Airesu, u martu 2019.godine, gde je takođe istaknuta opredeljenost Srbije za intenziviranje komunikacije sa državama u procesu. 

Dame i gospodo,

Ne smemo zanemariti činjenicu da ciljevi održivog razvoja predstavljaju poseban izazov, koji je drugačiji za svaku zemlju. Dostizanje Ciljeva je posebno izazovno u situaciji kada još uvek osećamo posledice pandemije, dok se suočavamo sa konfliktima u svetu, kada se postavlja pitanje redovnog snabdevanja i cena hrane i energenata i u klimatskih promena koje itekako treba da nas zabrinu i podsete na važnost zajedništva. U takvim okolnostima, razvoj partnerstava prevashodno na regionalnom nivou ima presudnu ulogu, jer jačanje i poboljšavanje međusobne saradnje uz uzajamnu razmenu iskustava i dobre prakse bi trebalo da predstavlja imperativ našeg delovanja. Srbija smatra da je šire povezivanje jedini način da se definiše zajednički odgovor na aktuelne međunarodne izazove, jer naše partnerstvo mora da bude izgrađeno na čvrstim temeljima zajedništva za koje je potreban najmanji zajednički imenitelj svega onoga što nas spaja.

Na kraju, uveren sam da će naš današnji razgovor pružiti konkretan doprinos u podizanju nivoa međusobnog razumevanja, što će nam omogućiti bliže povezivanje. Otvaranje prostora  za razmenu ideja, uz uvažavanje svih specifičnosti i posebnosti, je jedini pravi put ka definisanju odgovarajućeg nastupa u otklanjanju posledica izazova sa kojima se suočavamo. Srbija se nalazi u procesu evropskih integracija, ali nastoji da neguje tradicionalna prijateljstva i produbljuje ih u svim oblastima od zajedničkog interesa. U takvom nastojanju Republika Srbija je veoma zainteresovana za razvoj svestrane saradnje sa svim državama ovog formata. Čvrsto smo opredeljeni povezivanju i izgradnji poverenja, jer je samo na osnovama zajedništva moguće dostići svetski cilj – obezbeđivanje mirnog, stabilnog, održivog i prosperitetnog razvoja".