VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave:

Viza nije potrebna za boravak do 90 dana*

Napomena: *Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Sva ograničenja ulaska u Urugvaj u vezi sa kovid – 19 su ukinuta. Dokazi o vakcinaciji ili testiranju više nisu potrebni za ulazak i tranzit.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Državljanima R. Srbije, nosiocima običnih pasoša, nije potrebna viza za boravak u Urugvaju do 90 dana u periodu od šest meseci računajući od dana prvog ulaska. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti najmanje 6 meseci, što važi i za regulisanje boravka.

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Srbija i Urugvaj nemaju ugovor o međusobnom zdravstvenom osiguranju svojih građana, stoga se preporučuje putno zdravstveno osiguranje. Opšti uslovi lečenja u Urugvaju su dobri.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Generalno gledano bezbednosna situacija u zemlji je dobra. Ulični kriminal je prisutan u Montevideu, u delovima grada oko luke. Preporučuju se mere predostrožnosti uobičajene za turiste i boravak u većim gradovima ili turističkim centrima.
Broj telefona policije u Montevideu je 911, a u ostatku zemlje 02-911. Sva lica koja, čak i ne znajući, prekrše urugvajske zakone mogu biti proterana, pritvorena ili uhapšena.

Kazne za posedovanje, korišćenje ili ilegalnu trgovinu drogama su izuzetno oštre u Urugvaju.

TRANSPORT – Međunarodni aerodrom u Urugvaju je Karasko u glavnom gradu Montevideu, koji je i glavna urugvajska međunarodna luka.
Transport unutar Urugvaja je bezbedan i dobro organizovan. Putevi u gotovo celoj zemlji su dobri. Lokalni vozači često ne poštuju ograničenja brzine i saobraćajne znake.

Za vožnju u Urugvaju strani državljani obavezno moraju posedovati međunarodnu vozačku dozvolu.

OSTALO – Urugvajski carinski propisi su veoma strogi u vezi sa privremenim uvozim i izvozom dragog i poludragog kamenja, nakita, oružja, lekova, biljaka i biljnog semena, pornografskog materijala, zapaljivih materija, pojedinih vrsta hrane i antikviteta. Nakit u vrednosti većoj od 500 USD mora se prijaviti pri ulasku u zemlju.
Prilikom ulaska i izlaska iz Urugvaja, postoji obaveza prijave keš novca u vrednosti većoj od 10.000 USD, kao i dokaz o poreklu istog, ukoliko se poseduje veća suma.
Urugvajska valuta je pezos.

Prihvataju se sve važnije svetske platne kartice. Cena hotelskog smeštaja u proseku je od 100 USD do 300 USD. Za ishranu je dnevno potrebno od 60 USD do 100 USD.

Kontakti:

Prilikom boravka u Urugvaju, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Buenos Airesu (adresa: Marcelo T. de Alvear 1705, C1060AAG, Buenos Aires, Argentina), putem sledećeg kontakt telefona: (+54-11) 4813-3445 4813-3446 i elektronske adrese: e .serbia@fibertel.com.ar, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Urugvaj.