VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani Srbije mogu da uđu u San Marino ili tranzitiraju uz obavezu prethodne prijave Ministarstvu inostranih poslova San Marina, putem imejla: viaggiareinformati@esteri.sm ili telefonski: 00378/549888888. Po dolasku obavezno je podvrgavanje serološkom testu. U slučaju pozitivnog rezultata lice se podvrgava molekuralnom testu i ukoliko rezultat bude pozitivan podleže kućnoj samoizolaciji u trajanju od 14 dana.

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Između Republike Srbije i Republike San Marino na snazi je bezvizni režim. Nosiocima biometrijskih pasoša Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.
Državljani Republike Srbije u Republiku San Marino mogu da uđu ukoliko poseduju biometrijsku putnu ispravu, koja važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije San Marina.
Za boravak duži od 10 dana obavezno je pribavljanje dozvole boravka, koja može biti: turistička, posebna ili obična.

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – U San Marinu ne postoje posebni zdravstveni rizici. Poželjno je posedovanje polise međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.

TRANSPORT – Moguće je voziti sa srpskom novom vozačkom dozvolom, uz obavezno posedovanje međunarodne vozačke dozvole.

OSTALO – Valuta je evro. Plaćanje je moguće i u gotovom i preko platnih kartica.
Broj telefona za vanredne slučajeve je 113, a za hitnu pomoć 118.

Kontakti:

Prilikom boravka u Republici San Marino, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Rimu, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva San Marino, putem sledećih kontakt telefona: + 39 (06) 3260-9159 i + 39 (06) 3211-950 i elektronske adrese: amb.roma@mfa.rs i konzularno.rim@mfa.rs