VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena: Za nosioca putnog lista  u tranzitu dozvolu daje Izrael.

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani R.Srbije ne mogu da uđu niti da tranzitiraju preko teritorije Palestine.
 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Prelaze ka Zapadnoj obali u potpunosti kontroliše Izrael, osim u slučaju improvizovanog kontrolnog punkta ka Jerihonu, gde kontrolu vozila vrše pripadnici palestinskih snaga bezbednosti.

Prilikom prelaska na Zapadnu obalu, gotovo i da nema kontrole putnih isprava, koja je, s druge strane, pojačana prilikom povratka u Izrael, a koju vrši izraelska vojska.
Granični prelaz Rafah (jedini van teritorije Izraela) nalazi se pod kontrolom Egipta, koji, osim nadzora nad kretanjem ljudi i roba, jednostrano određuje njegovo radno vreme i prohodnost.

Administrativna pitanja u vezi sa boravkom na teritoriji Palestine, poput odobrenja boravka, u nadležnosti su Koordinacionog tela Ministarstva odbrane Izraela za komunikaciju sa Palestinskom upravom.

S obzirom da je za ulazak na teritoriju Zapadne obale nadležan Izrael jer se tamo stiže isključivo preko izraelske teritorije, dok je za ulazak na teritoriju Gaze nadležan Egipat, Palestina nije u mogućnosti da sprovodi viznu politiku prema drugim državama.

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nije zaključen socijalni sporazum.

Kontakti

Prilikom boravka u Palestini, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Kairu, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Palestinu, putem sledećeg kontakt telefona: +202 2736-0691 i elektronske adrese: konzul@serbiaeg.com i serbia@serbiaeg.com