VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Napomena:  

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljanima R. Srbije nije dozvoljen ulazak u Kneževinu Monako osim licima koja imaju regulisan boravak. Za lica koja dolaze iz R. Srbije obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata (osim za decu mlađu od 11 godina), kao i nakon ulaska samoizolacija u trajanju od 7 dana. Pored toga, po ulasku na teritoriju Kneževine Monako, obavezna je prijava u Centru za Kovid na telefon: (+377) 92.05.55.00 ili putem i imejla: covid19@gouv.mc

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Uslov za ulazak državljana R. Srbije u Kneževinu Monako je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU.

Nosiocima biometrijskih pasoša R. Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R. Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava.

Imigraciona i carinska pitanja regulisana su na isti način kao i za ulazak i boravak u Francuskoj.

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Preporučuje se putno zdravstveno osiguranje.

Aktuelnu informaciju o zdravstvenoj situaciji u ovoj zemlji možete dobiti na sajtu Svetske zdravstvene organizacije: www.euro.who.int/en/countries/monaco

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Kneževina Monako nije izuzetak kada je reč o opštoj pretnji od terorizma. Napadi mogu biti izvedeni neselektivno, uključujući i na mestima koje često posećuju stranci. Ulični kriminal je retka pojava, ali mogućnost krađe nije isključena, te preporučujemo preduzimanje uobičajenih mera predostrožnosti u vezi sa putnim ispravama, nakitom, ručnim torbama i sl. Posebno treba biti oprezan prilikom putovanja vozovima u i iz Monaka, kao i na aerodromu u Nici.

TRANSPORT – Do Kneževine Monako se može doći drumskim putem, železnicom ili helikopterom sa najbližeg aerodroma u Nici (Francuska), koji je udaljen 22 km od Monaka.
Kneževina Monako je dobro povezan železničkom i mrežom autoputeva.

Tokom turističkog boravka u Kneževini Monako, državljanima Republike Srbije, pored nacionalne, potrebna je i važeća međunarodna vozačka dozvola.

OSTALO – Iako Kneževina Monako nije članica EU, lokalna valuta je evro (€, EUR). U širokoj upotrebi su kreditne kartice MasterCard, Visa, American Express.
Policija je svojevremeno izdala upozorenje da su se u opticaju pojavile falsifikovane novčanice evra, te bi, u tom smislu, trebalo preduzeti neophodne mere predostrožnosti i, u slučaju potrebe, novac menjati isključivo u bankama i ovlašćenim menjačnicama.
Osim na plažama i kupalištima nije dozvoljeno hodati u kupaćim kostimima, ogoljeni do pojasa ili golih stopala. Odgovarajuća odeća mora se nositi u svim javnim ustanovama, a posebno u verskim objektima.

Kontakti:

Prilikom boravka u Kneževini Monako, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti diplomatsko konzularnim predstavništvima Republike Srbije u Francuskoj:

• Ambasadi Republike Srbije u Parizu (adresa: 5, Rue Leonard de Vinci, 75116 Paris), putem sledećeg kontakt telefona : + (33) 1-40-72-24-24, + (33) 1-40-72-24-17 i elektronske adrese: ambassade.paris@mfa.rs ili konzularno.pariz@mfa.rs.
• Konzulatu Republike Srbije u Strazburu (adresa: 26, Avenue de la Forêt Noire, 67000 Strasbourg), putem sledećeg kontakt telefona : + (33) 3-88-35-39-80 i elektronske adrese: consulate.strasbourg@mfa.rs