VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena:  Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani Republike Srbije mogu putovati u Mauritaniju. Za ulazak je potrebno posedovati potvrdu o kompletnoj vakcinaciji, jednom od vakcina koje priznaje Svetska zdravstvena organizacija (AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer BioNTech, Janssen, Moderna, Sinovac, Covishield). Kompletna vakcinacija podrazumeva protok od dve sedmice nakon primljene druge doze.
Putnici koji nisu vakcinisani, treba da poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.
Ukoliko se pojavi neki od simptoma COVID-19, putnicima će biti urađen PCR ili brzi antigenski test na licu mesta. Ukoliko test bude negativan, putniku se savetuje da provede 10 dana u samoizolaciji. Ukoliko test bude pozitivan, lice će biti smešteno u kontrolisani karantin na 10 dana, o svom trošku. Ukoliko se ukaže potreba za medicinskom pomoći, nadležne službe mauritanskog Ministarstva zdravlja će se za to pobrinuti, bez naknade. Kontrolni PCR test će se raditi 10. dana od stupanja u karantin.
Svi strani državljani, prilikom ulaska u Mauritaniju, moraju da nose masku, da redovno dezinfikuju ruke i održavaju distancu od 1,5 m, a beskontaktno će im se izmeriti temperatura na graničnom prelazu.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Ulazak na teritoriju Islamske Republike Mauritanije za državljane Republike Srbije, nosioce svih vrsta pasoša, moguć je samo sa vizom.
Izdavanje vize je moguće na međunarodnom aerodromu u Nuakšotu ili na jednom od 35 graničnih prelaza (utvrđenih 7. februara 2010. godine), koji se nalaze u zonama pod kontrolom vojske, na severo-istoku zemlje, ili guvernera regiona.
Ne preporučuje se ulazak u Mauritaniju kopnenim putem sa istočne ili sa severo-istočne strane. Za tranzit vozilom iz Maroka prema Mauritaniji potrebno je prethodno pribaviti odobrenje Direction générale des Douanes, la Sûreté et la Défense nationale www.douane.gov.ma
Jedina ulazna tačka iz Maroka u Mauritaniju je obalni put koji vodi za Nouadhibou, na kome je osigurano bezbedno kretanje.

Unošenje i iznošenje novca podleže obaveznoj prijavi. Potrebno je sačuvati račune o izvršenoj zameni novca i kupovinama.

 

SOCIJALNI SPORAZUMI

 

Nema zaključen socijalni sporazum.
 

KORISNE INFORMACIJE

 

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Zabeleženi su sporadični slučajevi meningitisa, dok su Hepatitis A i tifus endemski. U nekim delovima zemlje je prisutna malarija, kao posledica postojanja velikog broja komaraca. Preporučuje se vakcinacija protiv svih ovih bolesti.

Aktuelnu situaciju o zdravstvenoj situaciji u ovoj zemlji možete naći na sajtu Svetske zdravstvene organizacije.

 

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Bezbednosna situacija nije zadovoljavajuća (postoji latentna pretnja od terorističkih napada i otmica), iako vlasti ove zemlje preduzimaju mere u borbi protiv terorizma. Turistima se savetuje da izbegavaju Mauritaniju kao destinaciju. Naročito je nestabilna situacija u pustinjskim pograničnim područjima Mauritanije prema Maliju, gde ima oružanih sukoba, otmica i sl.
U nešto boljem bezbednosnom stanju je glavni grad Nuakšot (i drugi veći gradovi, kao npr. Nuadibu), ali se savetuje oprez (posebno za žene), jer ima čestih slučajeva napada i pljački.

Na sajtu www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/mauritanie/ , možete videti bezbednosnu mapu Mauritanije. Crvenom bojom označena su područja u koja ne treba odlaziti, dok su narandžastom bojom označena područja u koja se ne savetuje odlazak bez valjanog razloga.

 

TRANSPORT – Sa aerodroma u Nuakšotu savetuje se obezbeđivanje prevoza od strane domaćina (prijatelja ili organizatora skupa, seminara, itd). Ukoliko to nije moguće, preporučuje se prevoz taksijem. Za smeštaj izabrati hotel čiji se ulaz kontroliše. Obratite pažnju na putu, jer su saobraćajni udesi veoma česti.

 

OSTALO – Nacionalna valuta u Mauritaniji je Uguija.

Zabranjeno je fotografisanje javnih i religijskih objekata.

 

Kontakti:

Prilikom boravka u Mauritaniji, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Rabatu, Kraljevina Maroko, putem telefona +212537752201 i elektronske adrese ambrsrabat@gmail.com, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Mauritaniju.