VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*
Napomena: *bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

 

Državljani R. Srbije mogu da uđu na Island pod uslovom da: imaju regulisan boravak na Islandu; su u rodbinskom srodstvu sa državljanima Islanda ili licem koje ima regulisan boravak na Islandu; su u dugoročnoj emotivnoj vezi sa islandskim državljaninom ili licem koje ima regulisan boravak na Islandu; poseduju potvrdu o izvršenoj vakcinaciji ili potvrdu o preležanom virusu. Za ulazak na Island priznaje se isključivo potvrda o vakcinaciji sa jednom od sledećih vakcina: Comirnaty Pfizer BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen.

Sva lica su u obavezi da se podvrgnu još najmanje jednom testiranju prilikom ulaska na Island, uključujući i ona sa sertifikatom o vakcinaciji i/ili preležanom virusu, kao i da budu u karantinu do dobijanja rezultata testa.

Imajući u vidu da je za dokazivanje rodbinskih ili emotivnih odnosa potrebno priložiti odgovarajuću dokumentaciju, za detaljne informacije o navedenom, kao i o ostalim uslovima ulaska na Island, uključujući i formulare koje je potrebno popuniti, posetite sledeće linkove:

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Nosiocima biometrijskih pasoša R. Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od 180 dana. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije- Koordinaciona uprava. Zahtevi za vize mogu se podneti preko Ambasade Danske u Beogradu. Detaljnije informacije se mogu naći na sajtu: Icelandic Directorate for Immigration- www.utl.is

 

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nije zaključen socijalni sporazum.

 

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Aktuelne informacije o zdravstvenoj situaciji mogu se naći na sajtu Svetske zdravstvene organizacije, kao i na sajtovima islandskih zdravstvenih vlasti: www.who.int , www.heilsugaeslan.is
Za putovanje na Island postoji obaveza posedovanja polise zdravstvenog osiguranja.

TRANSPORT – Za upravljanje motornim vozilom neophodna je važeća nacionalna vozačka i saobraćajna dozvola, kao i međunarodno dozvola. Vozačka dozvola Republike Srbije priznaje se u periodu od 3 meseca (koliko i period boravka bez vize).

OSTALO – Nacionalna valuta je islandska kruna (ISK). Sve islandske banke menjaju strani novac. Putnički čekovi, kreditne kartice VISA i MasterCard su u širokoj upotrebi, a gotov novac se može podići u poslovnicama banaka, kao i na bankomatima.

 

Kontakti:

Prilikom boravka na Islandu, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Oslu (adresa: Munkedamsveien 59B, 0244 Oslo), koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Republiku Island, putem kontakt telefona: +47 23 11 52 20 i elektronske adrese: ambasada@serbianembassy.nokonzularno@serbianembassy.no, kao i počasnom konzulu Republike Srbije na Islandu, Armanu Kojiću, adresa: Reynimelur 34, 107 Reykjavik, kontakt telefon: (+354) 445 2000 i elektronska adrese: konzul@island.rs

(Poslednje ažurirano petak, 16. april 2021.)