VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*
Napomena: *bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava

Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Od 19.07.2013. godine, uslov za ulazak državljana R. Srbije u Republiku Francusku (kao i bilo koju članicu EU) je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU.
Nosiocima biometrijskih pasoša R. Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava.
Pored važećeg pasoša, pogranični organi traže i:
1. Dokaz o razlogu i uslovima pod kojima će lice boraviti, o posedovanju sredstava sa kojima će raspolagati za sve vreme svog boravka u Francuskoj, kao i o obezbeđenom povratku u zemlju iz koje je došlo. Procena sredstava za boravak (novac u kešu, travel čekovi, kreditne kartice, izjava da će sve troškove snositi osoba koja vas poziva) vrši se u odnosu na dužinu i razlog boravka, a računa se na osnovu visine prosečnog smeštaja.
2. U slučaju da lice prati maloletne osobe, granične službe mogu da provere da li pri sebi ima saglasnost roditelja da maloletne osobe mogu putovati sa njim. Ako maloletne osobe putuju same, granične službe mogu da provere da li maloletnici imaju pri sebi saglasnost roditelja.
3. Putno zdravstveno osiguranje. Osiguranici Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje tokom privremenog boravka u inostranstvu imaju pravo na hitnu medicinsku pomoć. Neophodno je da ponesu potvrdu RZZO kako bi osigurali refundaciju troškova lečenja, ukoliko im to bude bilo potrebno.
Nosioci biometrijskih pasoša R. Srbije izdatih od strane MUP R. Srbije - Koordinacione uprave, u Francuskoj mogu boraviti samo na osnovu prethodno dobijene vize u Konzularnom odeljenju Ambasade Francuske u Beogradu. Oni moraju imati i međunarodno zdravstveno osiguranje, koje važi za sve države Šengenskog sporazuma, u trajanju zatražene vize. Ovo osiguranje se prilaže nakon usmenog obaveštenja da je izdavanje vize odobreno. Pribavljanje vize ili turističke propusnice na graničnim prelazima je praktično nemoguće.
Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza, osim ukoliko se tranzit obavlja preko aerodroma koji poseduju međunarodni tranzitni prostor koji se neće napuštati.
Pored viza za kraći boravak, postoji i više vrsta viza za tzv. dugi boravak u Francuskoj i to:
• viza za studente za učenje jezika
• boravišna viza za studiranje koja važi kao dozvola boravka
• viza za dugi boravak za školovanje maloletne osobe
• viza za privremeni boravak za posetioce
• viza za dugi boravak za roditelja francuskog maloletnog državljana koji živi u Francuskoj
• viza za dugi boravak za maloletnog stranca čiji je roditelj francuski državljanin ili za punoletnog stranca koja je na teretu svog roditelja francuskog državljanina
• viza za dugi boravak koja važi kao dozvola boravka za supružnike francuskih državljana.
Sve informacije vezane za proceduru za dobijanje navedenih tipova viza za dugi boravak u Francuskoj kao i formulari za podnošenje zahteva dostupni su na sajtu Ambasade Francuske Republike u Beogradu: www.ambafrance-srb.org.
U Francusku se može uneti, odnosno izneti do 10.000 evra.
Nadležni pogranični organi zahtevaju da lice prilikom ulaska u Francusku poseduje sledeća finansijska sredstva:
• 65 evra po danu boravka za lice koje ima dokaz da je izvršilo rezervaciju hotelske sobe,
• 120 evra po danu boravka za lice koje nema dokaz o rezervaciji hotelske sobe (ili boravi u privatnom smeštaju u kom slučaju je potrebna potvrda o smeštaju i garantno pismo).
Stranac koji u Francusku putuje iz privatnih ili porodičnih razloga na period manji od 3 meseca obavezan je da na spoljnim granicama Šengen zone pograničnim organima prezentuje potvrdu o smeštaju (attestation d'accueil). Potvrdu o smeštaju pribavlja lice koje obezbeđuje smeštaj strancu za vreme njegovog boravka u Francuskoj, tako što opštini svog prebivališta podnosi zahtev za izdavanje ove potvrde. Neophodno je da opštini dostavi popunjeni formular „cerfa n°10798*03", u koji unosi podatke o sebi, strancu kome obezbeđuje smeštaj, samom smeštaju i njegovim karakteristikama i dr, sa priloženom odgovarajućom dokumentacijom (lični identifikacioni dokument, dokaz o svojstvu vlasnika, zakupca ili korisnika stana u kome ima nameru da primi stranca, dokaz o primanjima, dokaz o prebivalištu – faktura za struju ili telefon ili infostan, dokaz o kapacitetu smeštaja). Opština će izdati traženu potvrdu, ukoliko proceni da lice koje prihvata stranca ispunjava uslove za to. Taksa za izdavanje ove potvrde iznosi 30 evra. Detaljnije informacije o potvrdi o smeštaju mogu se naći na sledećim sajtovima: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2191https://www.justice.fr/printpdf/77178
U Francusku se može uneti akcizna roba u sledećim količinama: parfemi – 50 ml, toaletna voda – 250 ml, kafa – 500 gr, alkoholna pića – 2 l (manje od 22% alkohola), cigarete – 200 kom. (1 boks), cigarilosi – 100 kom, cigare – 50 kom, duvan – 250 gr. Za unošenje lovačkog oružja u Francusku, neophodno je prethodno pribavljanje dozvole od nadležnog francuskog organa.
Kućni ljubimci iz zemalja koje nisu članice EU u Francusku mogu biti uneti samo ukoliko su vakcinisani protiv besnila, obeleženi tetovažom ili mikročipom i ukoliko poseduju odgovarajuću sanitarnu potvrdu od laboratorije koja ima licencu u EU (ne stariju od tri meseca).

SOCIJALNI SPORAZUMI
Na snazi je Konvencija o socijalnom osiguranju zaključena između Francuske i SFRJ 1950. godine koja predviđa socijalno osiguranje za naše državljane koji se nalaze ili su bili u radnom odnosu u inostranstvu za slučaj bolesti, invalidnosti, ostvarivanja penzijskog osiguranja. Za više informacija kontaktirati Republički fond za zdravstveno osiguranje www.rfzo.rs.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Preporučuje se putno zdravstveno osiguranje prilikom putovanja u Francusku. Osiguranici Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje tokom privremenog boravka u inostranstvu imaju pravo na hitnu medicinsku pomoć. Neophodno je da ponesu potvrdu RZZO kako bi osigurali refundaciju troškova lečenja, ukoliko im to bude bilo potrebno. Da bi osiguranik dobio potvrdu RZZO, potrebno je da mu izabrani lekar izda potvrdu o zdravstvenom stanju, koju mu overava lekarska komisija matične filijale RZZO.
Aktuelnu informaciju o zdravstvenoj situaciji u ovoj zemlji možete dobiti na sajtu Svetske zdravstvene organizacije: https://www.euro.who.int/en/countries/france

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – U Francuskoj nije na snazi vanredno stanje zbog ranije izvedenih terorističkih napada, ali se građanima R. Srbije koji nameravaju da putuju u Francusku savetuje dodatan oprez i praćenje informacija o bezbednosnoj situaciji.
Francuska ima snažnu anti-terorističku politiku. Na svim graničnim prelazima su uspostavljene stroge mere kontrole, kao i na aerodromima, železničkim i metro stanicama, a u vreme povišenih bezbednosnih rizika, Vlada Francuske pojačava policiju oružanim snagama.
Iako su demonstracije na ulicama retko nasilne, savetujemo izbegavanje uličnih demonstracija, pogotovu ukoliko su prisutne i policijske snage za razbijanje demonstracija.
Francuska ima relativno nisku stopu nasilnog kriminala, ali izvestan broj naselja u većim francuskim gradovima zaslužuje dodatan oprez. Najčešća meta lopova su vozila sa ne-lokalnim registarskim tablicama. Lopovi i džeparoši najčešće «rade» u podzemnim metro i RER linijama u Parizu, kao i u blizini turističkih atrakcija. Putnici bi trebalo da budno motre na svoj prtljag, ali i da drže kopije putnih dokumenata i kreditnih kartica odvojeno od originala, a zajedno sa važnim brojevima telefona.

TRANSPORT – Najveći i najprometniji aerodrom u Francuskoj je Paris-Charles de Gaulle preko koga se obavlja najveći deo saobraćaja sa inostranstvom, uključujući saobraćaj sa Srbijom. U okolini Pariza međunarodne letove ima još i aerodrom Orli i Bove. U ostalom delu Francuske još i Bordo, Klermon Feran, Lil, Lion, Marselj, Nant, Nica, Tuluz. Francuska ima više velikih luka, od kojih je najveća Marsej, a značajne su i Avr, Denkerk, Ruan, Nant, Bordo. Kvalitet drumske infrastrukture je visok, sa gustom mrežom autoputeva i lokalnih puteva. Francuska železnica je veoma napredna i važi za jednu od najbržih na svetu.
Tokom turističkog boravka u Francuskoj, državljanima Republike Srbije, pored nacionalne, potrebna je i važeća međunarodna vozačka dozvola. Sa ovom zemljom postoji sporazum o uzajamnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola koji omogućava licu sa regulisanim boravkom da zameni srpsku vozačku dozvolu sa inostranu bez polaganja ispita.

OSTALO – Lokalna valuta je evro. U širokoj upotrebi su kreditne kartice MasterCard, Visa, American Express.
Broj za hitne slučajeve U Francuskoj je 112 i važi za policiju, hitnu pomoć i vatrogasnu službu.

Kontakti:
Prilikom boravka u Republici Francuskoj, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti:
• Ambasadi Republike Srbije u Parizu (adresa: 5, Rue Leonard de Vinci, 75116 Paris), putem sledećeg kontakt telefona : + (33) 1-40-72-24-24, + (33) 1-40-72-24-17 i elektronske adrese: ambassade.paris@mfa.rs ili konzularno.pariz@mfa.rs.
• Konzulatu Republike Srbije u Strazburu (adresa: 26, Avenue de la Forêt Noire, 67000 Strasbourg), putem sledećeg kontakt telefona : + (33) 3-88-35-39-80 i elektronske adrese: consulate.strasbourg@mfa.rs