Одељење за дијаспору и питања емиграције

 

Одељење за дијаспору и питање емиграције обавља послове који се односе на:

  • унапређење односа и развијање веза са дијаспором и држављанима Републике Србије  у иностранству
  • сарађује са другим надлежним органима који у оквиру свог делокруга обављају послове у циљу побољшања положаја српске дијаспоре
  • прати питања емиграције српских држављана у иностранство и њиховог положаја у држави у коју се усељавају 
  • друге послове из делокруга Одељења