gototopgototop
Министарство спољних послова Спољна политика Србија у међународним организацијама
Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
Одсек за економску мултилатералу
+ larger fontnormal font- Smaller font
Одсек за економску мултилатералу МСП је задужен за праћење међународних и регионалних организација које се баве различитим сегментима међународне економске сарадње као што су трговина, финансије, интелектуална својина, телекомуникације итд. Имајући у виду широк спектар делатности који међународна економија обухвата, МСП ову област покрива у сарадњи са надлежним ресорима Владе Србије задуженим за праћење конкретних међународних организација.
Поред међународних организација глобалног карактера, Р. Србија је активна и у организацијама које за циљ имају унапређење регионалне економске сарадње, као што су Организација за црноморску економску сарадњу, Дунавска комисија и EFTA споразума.
Међународна економска сарадња, с обзиром на нарастајућу међусобну повезаност и међузависност националних привреда, мултинационалних компанија и међународних организација, све више добија на значају, док међународне финансијске институције, првенствено ММФ, групација Светске банка и Европска банка за обнову и развој, постају неизбежан партнер чак и економски најразвијенијих земаља света.
Ангажман Р. Србије у међународним организацијама економског карактера, ради стицања потпуније слике о позицији земље у међународној економији, потребно је посматрати паралелно са активностима на међународном и националном плану у оквиру еуроинтеграција Србије.
Р. Србија настоји да своје чланство у овим међународним организацијама искористи како би промовисала своју привреду, обезбедила финансијску подршку и ликвидност и ускладила поједине привредне гране са најсавременијим међународним стандардима, нарочито у контексту приступања Р. Србије ЕУ.

Преглед међународних организација из домена Сектора за мултилатералну сарадњу у којима је Р. Србија члан или посматрач 

Као међународно-правни наследник Савезне Републике Југославије и државне заједнице Србије и Црне Горе и једна од земаља сукцесора СФРЈ, Република Србија је чланство у већини међународних организација, нарочито из система УН, регулисала путем сукцесорских изјава датих у периоду од 2000. до 2003. године. Међутим, у појединим међународним организацијама било је неопходно да се поново затражи пријем.

- Уједињене нације (1. новембар 2000. године)
- Светска банка (1992. година, Споразум о сукцесији 2001)
- Међународни монетарни фонд (IMF) (1992. година, Споразум о сукцесији 2001.)
- Светска метеоролошка организација (WMO) (23.03.2001.)
- Европска банка за обнову и развој (ЕBRD) (19.01.2001.)
- Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) (24.09.2001.)
- Светска поштанска унија (UPU) (18.06.2001.)
- Светска туристичка организација (UNWTO) (25.09.2001.)
- Организација УН за образовање, науку и културу (UNESCO) (20.12.2000)
- Организација УН за индустријски развој (UNIDO) (06.12.2000.)
- Светска здравствена организација (WHO) (28.11.2000.)
- Oрганизација УН за храну и пољопривреду (FAO) (02.11.2001)
- Међународна организација рада (ILO) (24.11.2000.)
- Међународна организација за атомску енергију (IAEA) (31.10.2001.)
- Међународна организација за цивилно ваздухопловство (ICAO) (13.01.2001.)
- Међународна поморска организација (IMO) (11.12.2000.)
- Међународна унија за телекомуникације (ITU) (18.06.2001)
- Међународна хидрографска организација (IHO)
- Међународна организација за миграције (IOM)
- Међународна организација за шећер (ISO) (14.5.2002.)
- Организација за европску безбедност и сарадњу (OSCE) (10.11.2000.)
- Савет Европе (CoE) (3.4.2003.)
- Међународна организација за железнички транспорт (OTIF) (01.08.2001.)
- Међународна организација за телекомуникационе сателите (ITSO)
- Међународна електротехничка комисија (IEC)
- Међународна железничка унија (UIC)
- Међународна полицијска организација (INTERPOL)
- Међународни биро за мере (BIPM)
- Међународна организација за вино и винову лозу (IOV)
- Међународна организација за законску метрологију (OIML)
- Међународна организација за мобилне сателите (IMSO)
- Међународна организација за стандардизацију (ISO)
- Међународна студијска група за бакар (ICSG)
- Међународна студијска група за олово и цинк (ILZSG)
- Међународни институт за биљне генетичке ресурсе (IPGRI)
- Међународна федерација црвеног крста и црвеног полумесеца (IFRCRC)
- Интерпарламентарна унија (1891)
- Међународна агенција за обновљиву енергију (IRENA)
- Заједничке ваздухопловне власти (JAA)
- Европска конференција министара транспорта (CEMT) (26.9.2001.)
- Међународни центар за генетски инжињеринг и биотехнологоију (ICGEB)
- Европска организација за безбедност ваздушне пловидбе (EUROCONTROL)
- Европска конференција за цивилно ваздухопловство (ECAС) (27.11.2002.)
- Европска конференција поштанских и телекомуникационих администрација (CEPT)
- Европска организација за експлоатацију метеоролошких сателита (ЕUMETSAT)
- Европска организација за телекомуникационе сателите (EUTELSAT) (29.06.2001.)
- Европска асоцијација националних метеоролошких служби (EUROMET)
- Европски центар за средњерочну прогнозу времена (ECMWF)
- Европска компанија за финансирање железничке инфраструктуре (EUROFIMA)
- Дунавска комисија (1948)
- Међународна комисија за заштиту Дунава (ICPDR)
- Дунавска туристичка организација
- Организација за црноморску економску сарадњу (BSEC)

Република Србија је у поступку приступања Светској трговинској организацији (WTO) и у перспективи Организацији за економску сарадњу и развој (OECD).
Република Србија има статус посматрача у Покрету несврстаних земаља од 25.09.2001. године, Афричкој унији од 08. 03. 2005. године и Међународној организацији франкофоније.
Поред међународних међувладиних организација, Р. Србија је преко својих стручњака и институција укључена у рад бројних међународних невладиних организација, института, асоцијација итд. Комплетан преглед тих организација није могуће прецизно направити с обзиром да за учешће у раду ових МО није потребна одлука Владе или Скупштине. Такође, Р. Србија је активна и у многим програмима и иницијативама у оквиру ЕУ.
Р. Србија је потписник бројних међународних споразума и конвенција.

За информације о ангажману Р. Србије у оквиру институција ЕУ и безбедносних иницијатива погледати одговарајуће интернет странице Сектора за ЕУ и Сектора за безбедносну политику.