gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Spoljna politika Proces EU integracija i regionalna saradnja Regionalne inicijative
sreda, 07. maj 2014. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Okvirni sporazum za sliv reke Save (OSSRS)
+ larger fontnormal font- Smaller font
Okvirni sporazum o slivu reke Save (Framework Agreement on Sava River Basin – FASRB) kao prvi međunarodni sporazum u slivu reke Save, potpisan je 3. decembra 2002. godine, a stupio je na snagu 29. decembra 2004. godine. Okvirni sporazum predstavlja izraz saglasnosti država potpisnica (Bosne i Hercegovina, Republika  Hrvatska, Republika Slovenija i Republika Srbija) o saradnji država na uspostavljanju međunarodnog režima plovidbe, održivog upravljanja vodama, zaštite od štetnog uticaja voda, vodnog režima i ekosistema.

Centralno mesto u funkcionisanju Okvirnog sporazuma zauzima rad međunarodnog tela – Međunarodne komisije za sliv reke Save (Savske komisije) sa sedištem u Zagrebu, koja je zadužena za njegovu implementaciju.

Šesti sastanak strana Okvirnog sporazuma o slivu reke Save održan je u Beogradu 1. juna 2016. godine. Na sastanku je usvojena Deklaracija u kojoj se potvrđuje spremnost svih država članica Savske komisije da zajednički nastave da sarađuju na sprovođenju Okvirnog sporazuma o slivu reke Save, kroz primenu protokola i drugih mera i aktivnosti usmerenih na održivi ekonomski i socijalni razvoj u slivu reke Save.

R. Srbija je postala država strana Okvirnog sporazuma o slivu reke Save i Protokola o režimu plovidbe 2004. godine donošenjem Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o slivu reke Save i Protokola o režimu plovidbe („Službeni list SCG, Međunarodni ugovori", broj 12/04). Okvirni sporazum je stupio je na snagu 29. decembra 2004. godine.

U radu Međunarodne komisije za sliv u ime Republike Srbije učestvuju Nataša Milić, direktor Republičke direkcije za vode (član Savske komisije) i Veljko Kovačević, pomoćnik ministra saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture (zamenik člana Savske komisije)

Internet prezentacija: www.savacommission.org