gototopgototop
Министарство спољних послова Спољна политика Процес ЕУ интеграција и регионална сарадња Регионалне иницијативе
среда, 07. мај 2014. Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
Оквирни споразум за слив реке Саве (ОССРС)
+ larger fontnormal font- Smaller font
Оквирни споразум о сливу реке Саве (Framework Agreement on Sava River Basin – FASRB) као први међународни споразум у сливу реке Саве, потписан је 3. децембра 2002. године, а ступио је на снагу 29. децембра 2004. године. Оквирни споразум представља израз сагласности држава потписница (Босне и Херцеговина, Република  Хрватска, Република Словенија и Република Србија) о сарадњи држава на успостављању међународног режима пловидбе, одрживог управљања водама, заштите од штетног утицаја вода, водног режима и екосистема.

Централно место у функционисању Оквирног споразума заузима рад међународног тела – Међународне комисије за слив реке Саве (Савске комисије) са седиштем у Загребу, која је задужена за његову имплементацију.

Шести састанак страна Оквирног споразума о сливу реке Саве одржан је у Београду 1. јуна 2016. године. На састанку је усвојена Декларација у којој се потврђује спремност свих држава чланица Савске комисије да заједнички наставе да сарађују на спровођењу Оквирног споразума о сливу реке Саве, кроз примену протокола и других мера и активности усмерених на одрживи економски и социјални развој у сливу реке Саве.

Р. Србија је постала држава страна Оквирног споразума о сливу реке Саве и Протокола о режиму пловидбе 2004. године доношењем Закона о потврђивању Оквирног споразума о сливу реке Саве и Протокола о режиму пловидбе („Службени лист СЦГ, Међународни уговори", број 12/04). Оквирни споразум је ступио је на снагу 29. децембра 2004. године.

У раду Међународне комисије за слив у име Републике Србије учествују Наташа Милић, директор Републичке дирекције за воде (члан Савске комисије) и Вељко Ковачевић, помоћник министра саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре (заменик члана Савске комисије)

Интернет презентација: www.savacommission.org