gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Spoljna politika Bilateralni odnosi sa stranim zemljama Bilateralni odnosi sa stranim zemljama

Bilateralni odnosi sa stranim državama

Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Alžir
+ larger fontnormal font- Smaller font
Zvaničan naziv: DEMOKRATSKA NARODNA REPUBLIKA ALŽIR
Državno uređenje: republika
Šef države: Abdelaziz Buteflika  (Abdelaziz Bouteflika)
Premijer: Ahmed Ujahja (Ahmed Ouyahia)
Ministar inostranih poslova: Abdelkader Mesahel (Abdelkader Messahel)
Diplomatski odnosi uspostavljeni: 2. jula 1962. godine


Politički odnosi:

Posete iz Srbije u Alžir: Na poziv predsednika DNR Alžir A. Buteflike, bivši predsednik RS T. Nikolić je boravio u državnoj poseti Alžiru 16-18. maja 2016. g. Predsednik T. Nikolić je imao razgovore sa predsednikom Buteflikom, tadašnjim premijerom A. Selalom, predsednikom Senata A. Bensalom i tadašnjim predsednikom parlamenta Uld Kelifom. Poseta je imala istorijski značaj, s obzirom da je reč o prvoj poseti predsednika Srbije Alžiru. U svim razgovorima, alžirski zvaničnici su u prvi plan isticali da su odnosi dve zemlje utemeljeni na tradicionalnom prijateljstvu i da je R. Srbija jedini pravi i istinski naslednik politike i vrednosti koje je baštinila bivša Jugoslavija. Predsedniku Alžira je svečano uručen Orden R. Srbije na lenti. Sa svoje strane, predsednik Buteflika je odlikovao bivšeg predsednika RS najvišim odlikovanjem koje se dodeljuje stranim zvaničnicima – Ordenom za nacionalne zasluge Alžir.

Posete iz Alžira u Srbiju: MIP Abdelkader Mesahel, boravio je 24. i 25. marta 2018. u zvaničnoj poseti Srbiji.Tokom posete primljen u audijenciju kod Predsednika Vučića i Predsednice vlade Brnabić.

KiM: Specijalni izaslanik PR RS DS N. Stevanović posetio je Alžir 18-20. 7. 2017. g. Tom prilikom, susreo se sa MIP Alžira A. Mesahelom, kome je uručio pisanu poruku PR RS A. Vučića za predsednika A. Butefliku. U vezi sa pitanjem KiM, MIP Mesahel je istakao da nisu priznali tzv. „Kosovo" kao nezavisnu državu, uprkos pritiscima OIS i AL. Alžir ostaje na liniji podrške rezoluciji SB UN 1244 prema kojoj je KiM integralni deo RS.

Parlamentarna saradnja: Poslanička grupa prijateljstva sa Alžirom formirana je u NSRS 7. oktobra 2016. g. (broji 16 članova, predsdenik Grupe je Maja Mačužić - SNS). Predsednica NS RS M. Gojković uputila je 21. 9. 2017. g. poziv za posetu predsednicima gornjeg i donjeg doma parlamenta (Saveta nacije parlamenta Alžira A. Bensala i Alžirske narodne skupštine, tada, Saida Buhađa, a od od 24.10.2018. po smeni Buhađa - Muada Bušareba). Naša strana je predložila posetu Delegacije alžirskog parlamenta, koju predvodi predsednik Komisije za spoljne poslove Nacionalne narodne skupštine Alžira.

Ekonomski odnosi:

Stagnira. U Alžiru su još prisutni po jedan predstavnik: «Energoprojekta», «Hidrotehnike-Hidroenergetike», «Hemofarma», i dr. Uspostavljeni su početni kontakti Instituta Mihajlo Pupin. Prema poslednjim dostupnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u periodu do septembra 2018. ukupna spoljnotrgovinska razmena sa Alžirom nastavlja ukupni pad u odnosu na 2017. Iznosi miliona evra, sa suficitom na srpskoj strani. Tokom 2017. Srbija je u Alžir izvezla robu u vrednosti od miliona evra. Na listi izvoznih destinacija, Alžir je pao na 45. mesto. S druge strane, Srbija je, u posmatranom periodu, uvezla robu iz Alžira u vrednosti manjoj od milion evra, čime je Alžir prešao liniju od 100. mesta zemalja iz kojih je Srbija uvozila robu u predmetnom periodu. U našem izvozu dominiraju duvan, farmaceutski proizvodi, proizvodi od gume, mašine i oprema, kukuruz. Dvadeseto zasedanje MK je održano 6-7. novembra 2013. godine u Beogradu, a ekspertski sastanak 05. novembra 2013. godine. Vlada R. Srbije je 14. 9. 2017. g. imenovala ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede B. Nedimovića za predsednika srpskog dela MK. Alžirski homolog je „stari" ministar za vodne resurse Hosin Nesib. 21. zasedanje MK tek treba da se održi posle više odlaganja.

Finansijsko-bankarska saradnja: Posle dva susreta (prvi u Beogradu), u Alžiru je 15.10.2018. najzad usaglašen nacrt Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja na dohodak i imovinu i evaziju i izbegavanje poreza" dve strane koji će po ubrzanom postupku ići na Vladu. Veliki problem u poslovanju srpskih firmi u Alžiru predstavljalo je nepriznavanje garancija srpskih banaka od strane alžirskih partnera što podizalo cenu usluga i time smanjivalo konkurentnost naših preduzeća na alžirskom tržištu. Za bolje uslove rada srpskih preduzeća na alžirskom tržištu bilo je neophodno zaključenje bilateralnog sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja na dohodak i imovinu. Dosije je od Ministarstva finansija Republike Srbije je preuzelo Udruženje banaka pod vođstvom Veroljuba Dugalića.

Privredna saradnja:

«Energoprojekt-hidroinženjering» je, pored tekućih poslova nadzora, 2013. g. obezbedio ugovore za usluge izvođenja studijskih radova, projektovanja, tehničke pomoći i nadzora za radove na četiri brane u vrednosti oko 11 miliona evra. U 2014. i 2015. g, ugovorena je izrada dve Studije izvodljivosti i dva Glavna projekta za izgradnju brana čije je vrednost oko 3,2 miliona evra. Saradnja sa investitorom, državnim megamonopolistom "ANBT"-om je već duže, zbog stavova novog rukovodstva našeg preduzeća, stala. Zbog neadekvatnog pristupa naše strane, potpisivanje ugovora za radove na uključivanju 68 brana u hidro sistem (posao već bio dogovoren) je stopirano. «Institut Mihajlo Pupin» je angažovan na ugovoru za izgradnju hidrometeorološkog informacionog sistema u vrednosti od preko 1,5 miliona dolara na period od 1,5 godine i na ugovoru za uspostavljanje sistema za daljinsko upravljanje na 22 trafo stanice u vrednosti od preko 1,5 miliona dolara na period od 1,5 godine. U Alžiru legendarna "Hidrotehnika" posle godina posrtanja i neispunjavanja preuzetih obaveza ostala je angažovana još jedino na pod-izvođačkom delu posla na dovršetku brane Beni Sliman, sa nekoliko ljudi(iako oni dobili posao sa svojom mešovitom firmom sa alžircima. Odavno izgubili status glavnog izvođača. Loše su viđeni kod državnog investitora "ANBT" koji im bezbroj puta izlazili u susret.«Putevi Užice» privode kraju izgradnju psihijatrijske bolnice u Laguatu sa višegodišnjim zakašnjenjem i velikim nezadovoljstvom lokalne uprave. Preduzeće izgubilo vizionarski, kolosalan ugovor (jednostrani potez naše strane) o izgradnji pomorsko-mornaričkog centra u glavnom gradu Alžiru iako od Vojske dobili realizaciju "na tacni". Time Srbija definitivno udaljena od mogućnosti dostizanja statusa "strateškog partnera" što nosi velike pogodnosti u Alžiru, a sam status bio "na dohvat ruke". «ITN Grupa» je sa alžirskom firmom Frigomedit formirala zajedničko preduzeće za izgradnju rashladnih skladišta - SALSEF koje imala u planu izgradnju objekata širom Alžira. Pregovori za realizaciju projekata, zbog nerešenih problema u pogledu funkcionisanja SALSEF-a, zaustavljeni već nekoliko godina bez velike nade u nalaženje zajedničkog jezika, što obe strane ne kriju.«Hemofarm-Štada» ima godišnji izvoz u Alžir koji se kreće na nivou jedva 1,5 miliona dolara. Hemofarm se održava razmatrajući mogućnost prodaje licenci lokalnim proizvođačima nekih naših patenata jer Alžir donao zakon o otvaranju proizvodnih linija kroz obaveznu saradnju sa domaćim partnerom (mešovita firma). TJ. gradnju novih fabrika, što Hemofarm ne može da ispuni.«Minel Transformatori» ima šansu za povratak na alžirsko tržište. Predstavnik alžirskog „Hvdrabel Electric" je tokom posete fabrike naručio 90 transformatora. Nema povratnih infomacija o realizaciji.Na alžirskom tržištu prisutna su i sledeća mala i srednja preduzeća: «Korali» iz Kraljeva koji u velikom problemu nemogućnosti ispunjenja ugovora, «Latifović » iz Kruševca u sporu sa partnerom iz Relizana u nemogućnosti da nastavi sa pravljenjem i prodajom svojiih cinkara i pocinkovanih hala, zatim proizvodnja gorionika iz Inđije, prodaja mašina pakerica iz Smedereva.

Bilateralni ugovori


(Poslednje ažurirano petak, 30. novembar 2018.)