gototopgototop
четвртак, 21. мај 2009. Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
Резолуција СБ ОУН 1244
+ larger fontnormal font- Smaller font

Савет безбедности,

Имајуци у виду принципе и циљеве Повеље Уједињених нација, укљуцујуци примарну одговорност Савета безбедности за оцување медународног мира и безбедности,
подсецајуци на своје резолуције 1160 (1998) од 31. марта 1998, 1199 (1998) од 23. септембра 1998, 1203 (1998) од 24. октобра 1998. и 1239 (1999) од 14. маја 1999,
изражавајуци жаљење због тога што није дошло до потпуног поштовања захтева из ових резолуција,
одлуцан да разреши озбиљну хуманитарну ситуацију на Косову, у Савезној Републици Југославији, и осигура безбедан и слободан повратак свих избеглица и расељених лица њиховим домовима,
осудујуци све акте насиља против становника Косова као и терористицке акте било које стране,
подсецајуци на саопштење генералног секретара УН од 9. априла 1999. у коме се изражава забринутост због хуманитарне трагедије која се одвија на Косову,
поново потврдујуци право свих избеглица и расељених лица да се врате својим домовима у безбедности,
подсецајуци на надлежност и мандат Медународног кривицног трибунала за бившу Југославију,
поздрављајуци опште принципе о политицком решењу за косовску кризу који су усвојени 6. маја 1999. године (С/1999/516, анекс 1 уз ову резолуцију) и такоде поздрављајуци то што СР Југославија прихвата принципе који су наведени у тацкама 1-9 у папиру који је поднет у Београду 2. јуна 1999. године (С/1999/649, анекс 2 уз ову резолуцију) и сагласност СР Југославије на тај папир,
поново потврдујуци приврженост свих држава цланица суверенитету и територијалном интегритету СР Југославије и других држава региона, како је наведено у Хелсиншком документу и анексу 2,
поново потврдујуци апел из претходних резолуција за широку аутономију и суштинску самоуправу за Косово,
утврдујуци да ситуација у региону и даље представља претњу медународном миру и безбедности,
одлуцан да обезбеди сигурност и безбедност медународног особља и спроводење обавеза које проистицу из ове резолуције од стране свих на које се она односи, и делујуци у том циљу у складу са Главом ВИИ Повеље Уједињених нација,
1.Одлуцује да политицко решење за кризу на Косову треба да буде засновано на општим принципима из анекса 1 и како је даље разрадено у принципима и другим траженим елементима из анекса 2;
2.Поздравља то што СР Југославија прихвата принципе и друге тражене елементе који се помињу у горе наведеном ставу 1, и захтева пуну сарадњу СР Југославије у циљу њихове брзе примене;
3.Нароцито тражи да СР Југославија одмах обустави насиље и репресију на Косову на нацин који се може верификовати, и да запоцне и оконца повлацење у фазама са Косова, на нацин који се може верификовати, свих војних, полицијских и паравојних снага, у складу са хитним распоредом, са цим це бити синхронизовано распоредивање медународног безбедносног присуства на Косову;
4.Потврдује да це после повлацења, договореном броју југословенског и српског војног и полицијског особља бити дозвољен повратак на Косово ради обављања дужности у складу са анексом 2;
5.Одлуцује о распоредивању цивилног и безбедносног присуства на Косову, под покровитељством УН, са одговарајуцом опремом и особљем, како се то тражи, и поздравља сагласност СР Југославије за такво присуство;
6.Тражи од генералног секретара да именује, након консултација са Саветом безбедности, специјалног представника који це контролисати имплементацију цивилног присуства и даље тражи од генералног секретара да да инструкцију свом специјалном представнику да врши координацију са медународним безбедносним присуством како би се обезбедило да оба присуства раде у правцу истих циљева и да се медусобно помажу;
7.Овлашцује државе цланице и одговарајуце медународне организације да успоставе медународно безбедносно присуство на Косову, како се наводи у ставу 4 анекса 2 уз сва неопходна средства како би могло да обави своје одговорности из доле наведеног става 9;
8.Потврдује потребу за хитним и што скоријим распоредивањем ефикасног медународног цивилног и безбедносног присуства на Косову, и захтева да стране у потпуности сарадују приликом његовог распоредивања;
9.Одлуцује да це одговорности медународног безбедносног присуства које це бити распоредено и деловати на Косову укљуцивати:
a.одврацање од обнове непријатељстава, одржавање и према потреби, наметање прекида ватре, обезбедивање повлацења и спрецавања повратка на Косово снага савезне и републицке војске, полиције и паравојних јединица, осим како је предвидено у тацки 6 анекса 2;
b.демилитаризацију Ослободилацке војске Косова (ОВК) и других наоружаних група косовских Албанаца, како се захтева у ставу 15;
c.успостављање безбедног окружења у коме избеглице и расељена лица могу да се врате својим куцама у безбедности, а медународно цивилно присуство може да функционише, у коме привремена управа може да буде успостављена и хуманитарна помоц испоруцивана;
d.осигурање јавне безбедности и реда док медународно цивилно присуство не преузме одговорност за спроводење тог задатка;
e.надгледање уклањања мина док медународно цивилно присуство, према потреби, не преузме одговорност за тај задатак;
f.одговарајуцу подршку и блиску координацију са радом медународног цивилног присуства;
g.обављање дужности надгледања границе како је тражено;
h.обезбедење заштите и слободе кретања за себе, за медународно цивилно присуство и друге медународне организације;
10.Овлашцује генералног секретара да уз помоц одговарајуцих медународних организација, успостави медународно цивилно присуство на Косову, како би се обезбедила привремена управа на Косову, при цему це народ Косова моци да ужива суштинску аутономију у оквиру СР Југославије, и које це обезбедити прелазну управу при цему це успостављати и надгледати развој привремених демократских институција самоуправе, како би се обезбедили услови за миран и нормалан живот свих становника Косова;
11.Одлуцује да це главне одговорности цивилног присуства укљуцивати:
a.унапредење успостављања, до конацног решења, суштинске аутономије и самоуправе на Косову, узимајуци у потпуности у обзир анекс 2 и споразуме из Рамбујеа (С/1999/648);
b.обављање основних цивилно-управних функција тамо где је и колико је то потребно;
c.организовање и надгледање развоја привремених институција за демократску и аутономну самоуправу, до конацног политицког решења, укљуцујуци и одржавање избора;
d.преношење, у складу са успостављањем тих институција, својих административних задатака, а надгледајуци и подржавајуци уцвршцивање локалних привремених институција Косова и других активности у правцу градења мира;
e.олакшавање политицког процеса цији је циљ дефинисање будуцег статуса Косова, узимајуци у обзир споразуме из Рамбујеа (С/1999/648);
f.у конацној фази, надгледање преноса власти са привремених институција Косова на институције које це бити успостављене у складу са политицким решењем;
g.подршку реконструкцији кљуцних објеката инфраструктуре и другој економској реконструкцији;
h.подршку сарадњи са медународним хуманитарним организацијама, и хуманитарној помоци унесреценима;
i.одржавање цивилног реда и закона, укљуцујуци и успостављање снага локалне полиције, а у медувремену, путем распоредивања медународног полицијског особља које це радити на Косову;
j.заштиту и унапредење људских права;
k.осигурање безбедног и неометаног повратка свих избеглица и расељених лица у њихове домове на Косову;
12.Истице потребу координираних операција хуманитарне помоци, као и да СР Југославија дозволи неометан приступ Косову хуманитарним организацијама за пружање помоци и сарадује са таквим организацијама како би се обезбедила брза и ефикасна достава хуманитарне помоци;
13.Подстице све државе цланице и медународне организације да дају допринос економској и социјалној обнови као и безбедном повратку избеглица и расељених лица, и истице, у том контексту, знацај сазивања, што је пре могуце, медународне конференције донатора, (нароцито за циљеве у горе наведеном ставу 11г);
14.Захтева пуну сарадњу свих на које се то односи, укљуцујуци и медународно безбедносно присуство, са Медународним кривицним судом за бившу Југославију;
15.Захтева од ОВК и других наоружаних група косовских Албанаца да одмах прекину са свим офанзивним акцијама и да се повинују захтевима за демилитаризацију како то тражи шеф медународног цивилног присуства, у консултацијама са специјалним представником генералног секретара;
16.Одлуцује да се забране које су наметнуте у ставу 8 резолуције 1160 (1998) неце односити на оружје и сродну војну опрему које користи медународно цивилно безбедносно присуство;
17.Поздравља рад који је у току у ЕУ и другим медународним организацијама у циљу развијања свеобухватног приступа економском развоју и стабилизацији региона који је погоден косовском кризом, укљуцујуци и имплементацију Пакта стабилности за југоистоцну Европу, уз широко медународно уцешце, како би се подстакло унапредење демократије, економског просперитета, стабилности и регионалне сарадње;
18.Захтева од свих држава у региону да у потпуности сарадују у спроводењу свих аспеката ове резолуције;
19.Одлуцује да се медународно цивилно и безбедносно присуство успостави за поцетни период од 12 месеци, које це се наставити после тога уколико Савет безбедности не одлуци другације;
20.Тражи од генералног секретара да у редовним интервалима подноси Савету извештаје о спроводењу ове резолуције, укљуцујуци и извештаје руководства цивилног и безбедносног присуства, при цему први извештај треба да буде поднет у року од 30 дана од усвајања ове резолуције;
21.Одлуцује да се и даље активно бави овим питањем.

Анекс 1

Изјава председавајуцег о закљуццима са састанка министара Групе 8, одржаног у Петерсбургу, 06. маја 1999. године
Министри Групе 8 су усвојили доле наведене опште принципе о политицком решењу кризе на Косову:
тренутна и проверљива обустава насиља и репресије на Косову;
повлацење војске, полиције и паравојних снага са Косова;
распоредивање ефикасног медународног цивилног и безбедносног присуства на Косову, које це подржати и усвојити Уједињене нације, способног да гарантује остваривање заједницких циљева;
успостављање привремене администрације за Косово о цему це донети одлуку Савет безбедности Уједињених нација, како би се обезбедили услови за миран и нормалан живот за све становнике Косова;
безбедан и слободан повратак свих избеглица и расељених лица и неометан приступ хуманитарних организација Косову;
политицки процес ка успостављању споразума о привременом политицком оквиру, који це обезбедити суштинску самоуправу на Косову, узимајуци у потпуности у обзир споразуме из Рамбујеа и принципе суверености и територијалног интегритета СР Југославије и других земаља у региону, и демилитаризацију ОВК;
свеобухватни приступ економском развоју и стабилизацији кризног региона.

Анекс 2

Споразум треба да буде постигнут на основу доле наведених принципа како би се кренуло у правцу решавања кризе на Косову:
1.Тренутна и проверљива обустава насиља и репресије на Косову.
2.Проверљиво повлацење свих војних, полицијских и паравојних снага са Косова, у складу са хитним распоредом.
3.Распоредивање на Косову, под покровитељством Уједињених нација, ефикасног медународног цивилног и безбедносног присуства, способног да гарантује постизање заједницких циљева, које це деловати, ако се тако одлуци, у складу са Главом ВИИ Повеље.
4.Медународно безбедносно присуство уз суштинско уцешце НАТО мора да буде распоредено под јединственом командом и контролом и овлашцено да успостави безбедно окружење за све људе на Косову, као и да олакша безбедан повратак свих расељених лица и избеглица њиховим домовима.
5.Успостављање привремене администрације за Косово као дела медународног цивилног присуства под којим це народ Косова моци да ужива суштинску аутономију у оквиру СР Југославије о цему це одлуку донети Савет безбедности УН. Привремена администрација треба да обезбеди прелазну управу, и да при томе успоставља и надгледа развој привремених демократских самоуправних институција како би се обезбедили услови за миран и нормалан живот свих становника Косова.
6.Након повлацења, договореном броју југословенског и српског особља це бити дозвољено да се врати и обавља следеце функције:
везу са медународном цивилном мисијом и медународним безбедносним присуством;
обележавање/цишцење минских поља;
одржавање присуства на местима српске културне баштине;
одржавање присуства на главним границним прелазима.
7.Безбедан и слободан повратак свих избеглица и расељених лица уз наџор УНХЦР (Високог комесара УН за избеглице) и неометан приступ хуманитарних организација Косову.
8.Политицки процес у циљу успостављања споразума о привременом политицком оквиру који це обезбедити суштинску самоуправу за Косово, узимајуци у потпуности у обзир споразуме из Рамбујеа и принципе суверенитета и територијалног интегритета СР Југославије и других земаља региона, као и демилитаризацију ОВК. Преговори измеду страна у правцу постизања решења не треба да одлажу или ометају успостављање демократских самоуправних институција.
9.Свеобухватни приступ економском развоју и стабилизацији кризног региона. Ово це укљуцити спроводење Пакта стабилности за југоистоцну Европу, уз широко медународно уцешце како би се даље подстицало унапредење демократије, економског просперитета, стабилности и регионалне сарадње.
10.Суспензија војних активности це захтевати прихватање горе наведених принципа, уз сагласност за друге вец идентификоване тражене елементе, који су садржани у доле наведеним напоменама.
Затим це бити хитно закљуцен војно-техницки споразум који це, измеду осталог, прецизирати дадатне модалитете укљуцујуци улоге и функције југословенског-српског особља на Косову:

Повлачење

Процедуре повлацења, укљуцујуци и повлацење у фазама, детаљни план и разграницење тампон зоне у Србији иза које це снаге бити повуцене;
Особље које се враца

  • Опрема особља које се враца;
  • Оквир за функције које це обављати;
  • Распоред њиховог врацања;
  • Географско разграницење области у којима це они деловати;

Правила која це регулисати њихов однос са медународним безбедносним присуством и медународном цивилном мисијом.
Резолуцију 1244 (1999) Савет безбедности усвојио је на свом 4011-ом састанку одржаном 10. јуна 1999.

Други тражени елементи:

  • Брз и прецизан распоред повлацења што знаци, нпр. 7 дана за оконцање повлацења; повлацење оружја за ваздушну одбрану 25 км изван зоне безбедности у оквиру 48 сати;
  • Повратак особља за цетири горе наведене функције обавице се уз наџор медународног безбедносног присуства и бице ограницено на мали договорени број (стотине, не хиљаде);
  • Обустава војне активности по отпоцињању проверљивог повлацења;
  • Разговори и постизање Војно-техницког споразума неце прекорацити раније договорени рок за оконцање повлацења.
Кључне речи: Косово и Метохија